Transportanalytiker – Transportanalyse og virkningsberegninger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Om Transport midt

Vi er ca. 50 ansatte i avdelingen Transport midt som dekker områdene Trøndelag og Møre og Romsdal. Avdelingen er delt inn i tre seksjoner: Utredning, Transportforvaltning 1, Transportforvaltning 2 og en stab.

Om Utredning midt

Utredningsseksjonen har 16 medarbeidere fordelt på kontorstedene Steinkjer, Trondheim og Molde. Seksjonen har ansvar for å styrke Statens vegvesen som den fremste samfunnsaktøren innen veg og transport regionalt og lokalt. Seksjonen har blant annet ansvar for å utarbeide grunnlag for NTP, utføre utredningsarbeid, transportanalyser og bompengeutredninger, samt oppfølging av bypakker og byvekstavtaler. For å kunne gjennomføre vårt oppdrag trenger vi kompetente og engasjerte medarbeidere og søker etter ingeniør/senioringeniør eller rådgiver/seniorrådgiver innen fagområdet transportanalyse og virkningsberegninger.

Kontorsted er Trondheim.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • utredninger av transportsystemet på overordnet nivå
 • utføre transportmodellberegninger og transportanalyser
 • beregne virkninger av transportsystemet (bil, kollektiv, sykkel gange, areal) for brukere og omgivelser
 • medansvar for regionens verktøy- og metodebruk, innenfor transportanalysefaget
 • fagansvarlig/rådgiver innen transportanalyser og virkningsberegninger for person- og godstransport på veg
 • bruk av Geografiske informasjonssystem i utredninger, analyser og presentasjon

Kvalifikasjonskrav

Hvem er du?

Du må ha høyere relevant utdanning fra universitets eller høgskolenivå, minimum 3 år, fortrinnsvis innen transportanalyse, vegfag, samfunnsøkonomi, IT, logistikk eller statistikk. Vi søker etter medarbeidere med relevant erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Internopplæring vil bli gitt. For kandidater med omfattende og relevant erfaring fra fagområdet, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Det er en fordel, men ikke et krav at du har:

 • kjennskap/erfaring med transportanalys
 • kjennskap/erfaring innen samfunnsøkonomisk analyse
 • kjennskap til nytte- og kostnadsanalyseverktøy som EFFEKT
 • kjennskap til transportmodellverktøy som Cube, Sidra og Aimsun
 • kjennskap/erfaring i bruk av GIS-verktøy
 • erfaring fra andre typer utredninger og analyser

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegger personlig egnethet som:

 • engasjement og interesse for transportplanlegging og analytisk arbeid
 • evne til å se totalbildet, samtidig som man har øye for detaljer
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • stor arbeidskapasitet
 • tar initiativ og jobber selvstendig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø med kompetansedeling

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Cathrine Helle-Tautra på e-post cathrine.helle-tautra@vegvesen.no eller mobiltelefon 92 86 40 40.

Kontaktpersoner

Cathrine Helle-Tautra
Seksjonsleder
Mobil: 928 640 40

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger