Trainee - Vegplanlegging - Leikanger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen - Traineeprogrammet

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens roller og mål. Traineeprogrammet går over ca. 20 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles, individuelt arbeid, utviklingssamtaler med leder, utforsking av Statens vegvesen sin leveransemodell i lys av framtidige behov.  

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben du ansettes i og de arbeidsoppgaver som blir beskrevet i denne stillingsannonsen, og du blir kjent med dine kollegaer.  

Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal dere løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. 

Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass. 

Om stillingen i Utredningsseksjonen:

Utredningsseksjon er en seksjon i Transport vest som er en avdeling i divisjon Transport og samfunn. Vi har ansvar for all planlegging og prosjektutvikling før planlegging etter plan og bygningsloven i det geografiske området omfattet av Vestland og Rogaland fylke. Seksjonen har 12 medarbeidere som er ingeniører / sivilingeniører og økonomer / siviløkonomer fordelt på ulike geografiske lokasjoner i Transport vest sitt område. Traineestillingen er lokalisert på Leikanger siden avdelings- og seksjonsledelsen er plassert der.   

Vi ser etter deg som har utdanning og interesse innen overordnet planlegging særlig med tanke på helhetsvurdering av transportløsninger, vegplanlegging og prosjektutvikling som grunnlag for vurdering inn mot Nasjonal transportplan. Stillingen medfører også selvstendig ansvar for tematiske delutredninger på overordnet nivå innen vegtransportområdet. 

Arbeidsoppgaver

 • overordnet vegplanlegging særlig med tanke på helhetsvurdering av transportløsninger 
 • prosjektutvikling som grunnlag for vurdering inn mot Nasjonal transportplan 
 • delta i tematisk utredningsarbeid rettet inn mot NTP innen trafikksikkerhet, miljø, vegservice, gods- kollektiv- og tungtransport, gang- og sykkeltrafikk og utbedringstiltak 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha mastergrad fra universitet eller høgskole og null til to års erfaring, gjerne med fordypning innen overordnet planlegging, vegplanlegging eller tilsvarende.  

Vi vil legge vekt på at du: 

 • har stort engasjement for faget og ønsker å formidle dette til andre 
 • er fleksibel og tåler en bratt læringskurve 
 • tør å stille kritiske spørsmål 
 • har analytiske evner 
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver 
 • evner å se helheten i veg – og trafikksystemet 
 • har dokumentert gode samarbeidsevner 
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Det er en forutsetning med godt språk (norsk og engelsk) - både skriftlig og muntlig 

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonsleder Nils Magne Slinde på mobil 901 54 550. 

Kontaktpersoner

Nils Magne Slinde
Seksjonsleder
Mobil: 901 54 550

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger