Trainee - Transport- og samfunnsøkonomisk analyse - Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens roller og mål. Traineeprogrammet går over ca. 20 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles, individuelt arbeid, utviklingssamtaler med leder, utforsking av Statens vegvesen sin leveransemodell i lys av framtidige behov.

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben du ansettes i og de arbeidsoppgaver som blir beskrevet i denne stillingsannonsen, og du blir kjent med dine kollegaer.

Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal dere løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren.

Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass.

Om stillingen i Samfunnsutvikling og klima

Overordna planlegging og analyse (OPA) er en seksjon i avdeling Samfunnsutvikling og klima i divisjon Transport og samfunn. OPA har ansvar for prosjektutvikling før planlegging etter plan og bygningslova. OPA har ansvaret for gjennomføring av Transport- og Samfunnsøkonomisk analyse av disse prosjekta. Seksjonen har 20 medarbeidere som er ingeniører / sivilingeniører og økonomer / siviløkonomer fordelt over hele landet. Trainee stillingen er lokalisert til Trondheim siden avdelings- og seksjonsledelsen er plassert der.  I Trondheim vil man bli en del av analysemiljøet i OPA og for transportavdeling Midt, samt sitte i geografisk nærhet til dette fagmiljøet i SINTEF og NTNU.

Vi ser etter deg som har utdanning og interesse for verktøyet og utvikling av metodikk innen transportanalyse og samfunnsøkonomisk analyse særlig knyttet inn mot arbeidet med og oppfølging av porteføljen i Nasjonal transportplan. Hvordan man håndterer analyse og samfunnsøkonomiske vurderinger av klima og miljø samt innen bærekraftig mobilitet (sykkel, gåing, kollektiv), blir svært avgjørende fremover. Det er ønskelig at du har kompetanse og interesse for hvordan analyseverktøyet her skal utvikles.

Arbeidsoppgaver

 • Transportanalyse
 • Samfunnsøkonomisk analyse
 • Utvikle analysemetodikk særlig fokus på verdsetting av klima og miljø
 • Utvikle analysemetodikk særlig fokus på programområder (sykkel, gåing og kollektiv)

Kvalifikasjonskrav

 • masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IT-fag (minimum 5 år), og null til to års erfaring
 • forståelse og interesse for arbeid med digitaliserings-målbilder og operasjonalisering av disse til konkrete digitaliseringstiltak
 • forståelse for utarbeidelse av prosjektforslag og business case
 • erfaring med tverrfaglig arbeid

Vi vil legge vekt på om du:

 • har arbeidserfaring innen faget
 • har tort engasjement for faget og ønsker å formidle dette til andre
 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • er fleksibel og tåler en bratt læringskurve
 • tør å stille kritiske spørsmål
 • evner å se muligheter for utvikling av verktøy og system
 • har dokumentert gode samarbeidsevner
 • god skriftlig fremstillingsevne (norsk)

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Grethe Vikane på mobil: 976 76 968.

Kontaktpersoner

Grethe Vikane
Avdelingsdirektør
Mobil: 976 76 968

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger