Trainee - IT - Drammen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. april, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen 

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens roller og mål. Traineeprogrammet går over ca. 20 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles, individuelt arbeid, utviklingssamtaler med leder, utforsking av Statens vegvesen sin leveransemodell i lys av framtidige behov.  

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben du ansettes i og de arbeidsoppgaver som blir beskrevet i denne stillingsannonsen, og du blir kjent med dine kollegaer.  

Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal dere løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. 

Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass. 

Om stillingen i Divisjon IT

Statens vegvesen planlegger et moderniseringsprogram på veiområdet. Programmet blir viktig for å systematisk forbedre ivaretagelsen av anlegg og verdier i hele livsløpet og berører: 

 • organisering (ledelse og styring, kompetanse og ressurser) 
 • faglig utvikling (prosesser i kvalitetssystemet, retningslinjer, teknologi og metoder) 
 • IT (IT-arkitektur, systemer/applikasjoner og informasjonsmodeller) 
 • informasjonsflyt som grunnlag for effektive planleggings- og beslutningsprosesser

Arbeidsoppgaver

IT-divisjonen i Statens vegvesen har viktige bidrag inn i programmet. Vi ser nå etter en trainee med stor interesse for IT og samfunnsoppgaven, en god porsjon nysgjerrighet – hva kreves for å få til endring og helhetlig utvikling i store organisasjoner, hvordan kan teknologi utnyttes og hvordan kan samspillet mellom IT og fag bli best mulig? Som trainee hos oss vil du:

 • få en sentral plassering i organisasjonen, med tett kobling til IT-ledelse og faglig ledelse innenfor kjernevirksomheten 
 • få jobbe med virksomhetsarkitektur, strategisk rådgivning, utforming av utviklingstiltak og porteføljestyring 
 • få kunnskap om prosesser og utviklingsmetodikk innenfor IT-området 
 • lære om virksomhetsstyring, virksomhetsutvikling/digitalisering, forankring og beslutningsprosesser i en stor organisasjon
 • bygge nettverk og få gode relasjoner innenfor tunge kompetansemiljøer på fag- og IT-siden

Kvalifikasjonskrav

Vi krever at du har:

 • masterutdanning med relevant fagkrets, inkludert IT-fag (minimum 5 år), og null til to års erfaring
 • forståelse og interesse for arbeid med digitaliserings-målbilder og operasjonalisering av disse til konkrete digitaliseringstiltak
 • forståelse for utarbeidelse av prosjektforslag og business case
 • erfaring med tverrfaglig arbeid

Vi vil også legge vekt på om du er:

 • utadvendt og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • relasjonsbygger, strukturert og helhetsorientert med god IT- og organisasjonsforståelse
 • initiativrik og fleksibel, med god gjennomføringsevne
 • selvstendig, men også at du jobber godt i team og er flink til å bygge tillit og gode relasjoner
 • er fleksibel og tåler en bratt læringskurve, og tør å stille kritiske spørsmål

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med avdelingsdirektør Cato Rindal på mobil 928 97 427.

Kontaktpersoner

Cato Rindal
Avdelingsdirektør
Mobil: 928 97 427

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger