Trafikkstyrer Trafikk Nord - Røros stasjon

Stillingsbeskrivelse

 

Trafikk Nord har behov for en ny medarbeider med trafikkutdanning ved Røros Stasjon.

Bestått eksamen må dokumenteres før tilsetting i stillingene.

Arbeidsoppgaver

  • Styre togtrafikken på egen stasjon, og på togstrekninger fram til neste stasjon.
  • Håndtere avvik etter fastsatte retningslinjer.
  • Gi publikum informasjon om toggangen gjennom høyttaleranlegg.
  • Skifttjeneste med arbeid i helgene må påregnes.
  • Du må være innstilt på å utføre txp-tjeneste også ved andre stasjoner ved behov.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Det stilles krav om trafikkstyrerutdanning og at man oppfyller krav i helsekravforskriften.

Vi tilbyr

  • Lønn i hht gjeldende særavtale

Kontaktpersoner

Trond Eskild Stav
Telefonnummer: 40496109

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger