Trafikkoperatør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vegtrafikksentralen (VTS) er Statens vegvesens operative beredskapsenhet og er bemannet døgnkontinuerlig – hele året. VTS øst er en av fem norske vegtrafikksentraler. Enhetens geografiske ansvarsområde er i dag fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland fylker. I tillegg har VTS øst et nasjonalt koordineringsansvar for vegmeldingstjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Styring, regulering og overvåking av tunneler og høytrafikkerte veger
 • Produsere veg - og trafikkinformasjon
 • Betjene publikumstelefonen 175
 • Mediehåndtering

Presentasjon av trafikkinformasjon for media og håndtering av nødmeldinger inngår i oppgavene ved vegtrafikksentralen, i tillegg til å overvåke og styre tunneler. Arbeidet består av utstrakt bruk av dataverktøy, med tidvis høyt aktivitetsnivå. Vi stiller krav til god formuleringsevne, også på engelsk. Vi forutsetter at den som tilsettes gjennomfører et internt og bredt faglig opplæringsprogram for trafikkoperatører. Opplæringsprogrammet leder fram til en autorisasjon som trafikkoperatør.

Alle trafikkoperatørene skal inngå i en skiftplan, enten en toskiftplan eller en treskiftplan. Å inngå i en turnustjeneste er en kjerneforutsetning for trafikkoperatører på VTS øst.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum to-tre år. For kandidater med god og relevant praksis og personlige forutsetninger, kan utdanningskravet fravikes.
 • Operativ erfaring vil bli vektlagt
 • Må kunne beherske stressituasjoner og være handlingsdyktig når mye skjer på en gang
 • God forståelse og gode ferdigheter i bruk av dataverktøy
 • Gode geografiske kunnskaper
 • God formuleringsevne (muntlig og skriftlig), på norsk og engelsk
 • Må oppfylle krav til sikkerhetsklarering
 • Krav til god hørsel og godt syn, herunder fargesyn
 • Førerkort klasse B og erfaring med bilkjøring i Norge

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli lagt vekt på:

 • God på samarbeid
 • Evne til selvstendig jobbing
 • Være effektiv, strukturert, fleksibel og handlekraftig
 • Godt humør blir satt pris på
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med våre nye utfordringer.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Peder Tømmervåg
Seksjonsleder
Telefonnummer: 950 34 200

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger