Trafikkoperatør til Vegtrafikksentralen Sør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Kan du bli den dyktige Trafikkoperatøren for styring, overvåking og informasjon på Vegtrafikksentralen, i Porsgrunn?

Vi trenger en dyktig fagperson på laget ved vår operative beredskapsenhet; vegtrafikksentralen. Stillingen innebærer styring- og overvåking av vegnettet og vegtrafikken. Du evner å oppdage situasjoner, ta imot og formidle informasjon om hva som skjer på vegene, loggføre og igangsette tiltak etter gjeldende prosedyrer. Geografisk ansvarsområde er Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder fylkene.

Vegtrafikksentralen Region sør jobber etter en fast turnusplan som går over 6 uker.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene er styring- og overvåking av vegnettet, vegtrafikken og miljøet rundt vegnettet, ved å ta ansvar å igangsette nødvendige tiltak. Dette innebærer utstrakt bruk av dataverktøy med loggføring og fjernstyring av tekniske installasjoner.

I tillegg er en viktig arbeidsoppgave å motta og formidle veg- og trafikkinformasjon, gjennom å betjene publikumstelefonen 175 og distribuere veg- og føremeldinger.

Ved spesielle hendelser, som blant annet trafikkulykker, vil en trafikkoperatør arbeide med mange oppgaver og et høyt stressnivå, men fortsatt ha evnen til å vurdere situasjoner ut fra et sikkerhetsperspektiv. Dette krever tett samarbeid med medarbeidere, politi og andre redningsetater, entreprenører og byggherrer og en tett dialog med publikum og media. Du vil også yte beslutningsstøtte for drift og vedlikehold av veg -og veginstallasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høgskolenivå, minimum 2 år fra aktuelle fagretninger; tekniske fag, media/ kommunikasjon eller ha operativ utdanning. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende utdanning.
 • Handlekraftig, gode stressmestringsevner.
 • God datateknisk forståelse.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Engelsk språk må beherskes slik at man kan håndtere nødmeldinger.
 • Må oppfylle krav til sikkerhetsklarering, nivå «begrenset».
 • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt.
 • Det er ønskelig med gode nasjonale geografi-kunnskaper.
 • Arbeidet krever at du har god hørsel, godt syn (herunder fargesyn)
 • Førerkort kl. B.

De som trives og lykkes i stillingen

Styrer og overvåker vegnettet proaktivt i tett kontakt med publikum og medarbeidere med bruk av nødvendig teknisk utstyr. De får energi av å omstille seg raskt for å ta ansvar for stressituasjoner som tidvis oppstår, de handler selvstendig, er sikkerhetsorientert, arbeider metodisk, ser mulige konsekvenser av hendelser, tar beslutninger og kommuniserer tydelig og har gode samarbeidsevner.

Jobb i Statens vegvesen

I Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og profesjonelt fagmiljø som deler kunnskap og arbeider tett sammen med kollegaer med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver. Medarbeidere sier de opplever en spennende arbeidshverdag, og stillingen gir god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram og veilederordning
 • Statens vegvesens obligatoriske opplæringsprogram for Trafikkoperatører: Lokal opplæring (praktisk og teoretisk) og Trafikkoperatørstudiet. Dette fører til autorisasjon gjennom en teoretisk og en praktisk prøve.
 • Etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll og personlig utvikling.
 • Gunstig pensjonsordning med 2% innskudd og mulighet for lån i Statens pensjonskasse.
 • Lønn i henhold til etatens lønnspolitikk – det utbetales lønn for skiftarbeid.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Kjersti Hovemoen
Faggruppeleder
Telefonnummer: 90 20 47 28
Ole Christian Leerstang
faggruppeleder

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger