Toginformatør (vikariat)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kunde og trafikkinformasjon er en avdeling i Bane NOR med ansvar for trafikkinformasjon ut til de reisende og til Bane NORs kunder. Vi har nå tre ledige vikariater som toginformatør.

Toginformatøren sin viktigste oppgaven er å sørge for at kundene til en hver tid har oppdatert og riktig informasjon om trafikkbildet, slik at de reisende er i stand til å ta gode valg på sin reise. Toginformatørene arbeider sammen med togledelsen i sentralene.

Vi søker etter to vikarer til Oslo hver av 12 måneders varighet og ett vikariat i Drammen på 6 mnd. med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver
 • Som toginformatør er det din oppgave å gi kundene informasjon om toggangen gjennom betjening av vårt kunde- og trafikkinformasjonssystem.
 • Ved avvik i togtrafikken er behovet for å betjene systemet størst, og du må derfor evne å holde hodet kaldt i en hektisk arbeidssituasjon.
 • Du må kunne jobbe raskt i datasytem og beherske norsk og engelsk godt.
 • Arbeidet er organisert i skiftordning med 24/7 turnus
Ønskede kvalifikasjoner
 • Minimum treårig videregående skole
 • God muntlig og skriftelig framstillingsevne på norsk og engelsk herunder god sans for rettskriving og kvalitetskontroll av skriftlige budskap
 • Godt fargesyn og hørsel
 • Erfaring med å betjene datasystemer er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med service- og kundebehandling er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Du er proaktiv og har evne til å takle mange arbeidsoppgaver simultant
 • Du håndterer stressituasjoner godt
 • Du er selvstendig og kan ta ansvar for å gi informasjon etter en gitt standard
 • Du er kundeorientert og opptatt av hva som gir best resultat for våre kunder
 • Du er en lagspiller, og trives godt i et miljø der du jobber sammen med mange kollegaer
 • Du bidrag til et godt arbeidsmiljø
 • Du har en positiv innstilling til jobben og trivses med endringer og omstilling
 • Du kommuniserer godt med andre og er klar og tydelig
 • Du kan samarbeide med mange ulike aktører på en profesjonell måte
 • Vi legger vekt på om kandidatane er personlig egnet til stillingen.
Vi tilbyr
 • Et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Sentral beliggenhet i Oslo og Drammen
 • Forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktpersoner

Kristine Pettersen (Oslo)
Telefonnummer: (+47) +92288545
Rune Aune (Drammen)
Telefonnummer: (+47) 91672302

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon