Toginformatør (avløser/tilkallingshjelp) ved trafikkstyringssentralen i Bergen, Kunde og trafikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved trafikkstyringssentralen i Bergen har vi ledig et engasjement som avløser/tilkallingshjelp som toginformatør. Som toginformatør er den viktigste oppgaven din å sørge for at kundene til en hver tid har oppdatert og riktig informasjon om trafikkbildet, slik at de kan ta informerte valg om reisen sin.

Arbeidsoppgaver

 • Sørge for at kundene får den beste informasjonen i markedet i normal- og avvikssituasjoner
 • Sørge for at kundene har rask og nok informasjon
 • Overvåke og betjene informasjonselementene på stasjonene
 • Gi kundene muntlig og skriftlig informasjon om toggangen gjennom informasjonsflatene og høyttaleranlegget til Bane NOR
 • Arbeidet er organisert i en toskiftsordning med dag- og kveldstjeneste - også i helgene.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Minimum treårig vidaregående skole
 • Erfaring fra arbeid med service- og kundebehandling er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk, herunder god sans for rettskriving/kvalitetskontroll av skriftlige budskap
 • Godt fargesyn og hørsel

Personlige egenskaper

 • Du er proaktiv og har evne til å takle mange arbeidsoppgaver simultant i stressituasjoner
 • Du er selvstendig og kan på egen hånd ta ansvar for å gi informasjon etter standarden til KTI til kundene når situasjonen krever det
 • Du er en lagspiller, og trives godt i et miljø der du jobber sammen mange kollegaer
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har en positiv innstilling til jobben og trives med endringer og omstilling
 • Du gir klar og tydelig informasjon
 • Du kommuniserer høflig og korrekt
 • Du kan rette deg til mange samarbeidspartnere på en profesjonell måte
 • Vi legger vekt på at kandidatene er personlig egnet til stillingen.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver

Kontaktpersoner

Morten Grønland
Telefonnummer: (+47) 47473783

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon