Togdriftsleder TSS Sør-vest

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Trafikkstyringssentralen i Bergen har ansvaret for den daglige driften vedrørende togfremføringen på Bergensbanen og Flåmsbana. I forbindelse med ny organisering av trafikkstyringssentralene skal TSS Bergen overta ansvaret for Sørlandsbanen og Arendalsbanen. TSS Sør-vest skal etableres og erstatte sentralene TSS Bergen, TSS Kristiansand og TSS Stavanger.

Togdriftsleder for TSS Bergen går over i annen stilling og vi lyser ut stillingen som togdriftsleder for den nye sentralen i Sør-vest. Togdriftsleder er en del av Kunde og Trafikk Sør-vest sin ledergruppe, og rapporterer til trafikksjef.

Togdriftsleder har ansvar for togledertjenesten, kunde- og trafikkinformasjon, operativ rutekontor samt elkraftstyring innen eget ansvarsområde. Videre skal togdriftsleder bidra til effektiv trafikkstyring innen området i henhold til gjeldende regelverk, ruteplan, sportilgangsavtaler, virksomhetsplan, prosedyrer, instrukser og trafikksikkerhetsbestemmelser. Togdriftsleder har personal-, drifts-, budsjett- og økonomiansvar for sentralen og dens ansatte.

Togdriftsleder vil i forbindelse med etablering av ny sentral i TSS Sør-vest få ansvar for å følge opp og gjennomføre beslutningen.

Arbeidsoppgaver

 • Utøve ledelse og sikkerhetsstyring i trafikkområdet
 • Sørge for riktig bemanning og kompetanse, og motivere medarbeiderne til å oppnå divisjonens mål
 • Ivareta de ansattes helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Følge opp og gjennomføre tiltak i trafikkområdets virksomhetsplan
 • Organisere og tilrettelegge driften, iverksette og følge opp effektiviseringstiltak
 • Iverksette og følge opp punktlighetsfremmende tiltak
 • Togdriftsleder har (delegert fra trafikksjefen) linjeansvaret for trafikksikkerheten innen eget ansvarsområde
 • Ansvar for å utvikle felles kultur og arbeidsmiljø i overgangsfasen og ved etableringen av den nye sentralen i TSS Sør-vest

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole. Lang erfaring og god innsikt i Kunde- og trafikkdivisjonens ansvarsområde kan kompensere for manglende formell høyskole-/universitetsutdanning.
 • Bakgrunn fra operativ drift innen trafikkstyring
 • Økonomiforståelse
 • Ledererfaring

Personlige egenskaper

 • Vi søker deg som etablerer gode relasjoner med menneskene rundt deg, er analytisk, har gjennomføringsevne og tar faglig ansvar. Du er initiativrik og er opptatt av å levere resultater på vegne av trafikkområdet. Du trives med en arbeidsform som baserer seg på samarbeid og samhandling, både med dine egne ansatte, med lederkollegaer og med andre enheter i og utenfor Bane NOR. Du arbeider målrettet, viser integritet og initierer utviklingstiltak innen eget område.

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljø
 • Gode muligheter for etter - og videreutdanning
 • Pensjon og gruppelivsforsikring
 • Personalbillett på NSBs tog

  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Tom Kristian Dahle
Telefonnummer: Mob. 916 66 153

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon