To senior-/prosjektingeniører - Teknisk fagavdeling

Prosjektingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som er interessert i eiendomsfag, liker utfordringer og som synes det er spennende å jobbe med lovverket. Er du personen vi søker, ikke nøl, søk!

Stillingsbeskrivelse

Enhet for delingssøknader og seksjonering behandler eiendomssaker etter plan- og bygningsloven og eierseksjonsloven. Omforming av eiendom og dannelse av nye matrikkelenheter er et spennende fagfelt med mange utfordringer. Vi har behov for medarbeidere som kan møte disse utfordringene. 

Enheten utøver brukerveiledning, søknadsbehandling, klagesaksbehandling og bidrar ved behov i utarbeidelse av høringssvar og utredninger. 

Ved eventuell intern ansettelse kan det bli ledig andre tilsvarende stillinger i enheten. Stillingene vil ha tilnærmet likt innhold. Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til de to utlyste stillingene. Oppgi i søknaden om dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver

For prosjektnivå:
 • Du skal behandle seksjoneringssaker
For seniornivå:
 • Du skal behandle seksjoneringssaker, deriblant saker med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer
 • Kvalitetssikre eget og andres arbeid, veilede andre, og drive fagutvikling
 • Du skal være en ressurs i enheten, også ut over produksjonen; under her bidra som foredragsholder, delta i utviklingsarbeid, utarbeidelse av høringssvar o.l. ved behov

For begge stillingsnivå:

 • Du skal kommunisere både muntlig og skriftlig med kunder og andre virksomheter
 • Du skal informere og veilede brukerne på et faglig godt nivå brukerne, og ved behov betjene vakttelefon for seksjonering
 • Du skal bidra i utvikling av gode faglige prosesser
 • Du skal behandle delesøknader og klagesaker ved behov

Kvalifikasjoner

For prosjektnivå:
 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole med relevant fagfelt (bygg ingeniør, jus, eiendomsutvikling o.l.)
For seniornivå:
 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole på mastergradsnivå eller tilsvarende med relevant fagfelt (jordskifte, rettsvitenskap, eiendomsutvikling o.l.)
 • Saksbehandle seksjoneringssaker med høy kompleksitet og spesielle faglige utfordringer
 • God kjennskap til eierseksjonsloven
 • Minimum 5 års erfaring fra relevant fagområde

For begge stillingsnivå:

 • Du har god kjennskap til eierseksjonsloven og kjennskap plan- og bygningsloven
 • Du uttrykker deg godt på norsk både muntlig og skriftlig
 • Dokumentert relevant arbeidsbeskrivelse kan kompensere for manglende formell kompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er kvalitetsbevisst, tydelig, ryddig og strukturert
 • Du kan jobbe selvstendig med sakene
 • Du er leveringsdyktig, effektiv og leverer innenfor gitte rammer
 • Du opptrer profesjonelt til enhver tid; saklig, redelig, nøyaktig og upartisk
 • Du evner å formidle budskapet skriftlig og muntlig på en nøyaktig, ryddig og strukturert måte

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Trening i arbeidstiden, for eksempel yoga, boksing og fotball
 • Gode ordninger for pensjon, lån og forsikring
 • Fleksitid
 • For seniorstilling: Lønnstrinn 48-50 som tilsvarer fra kr 617 000 til kr 640 100 pr. år for prosjektstilling: Lønnstrinn 42-46 som tilsvarer fra kr 551 300 til kr 5923 700 pr. år

Kontaktpersoner

Sofie Søiland
enhetsleder
Telefonnummer: 901 96 802

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten tilbyr interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 500 medarbeidere arbeider i et spennende, utviklingsorientert og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger