To faste stillinger som avdelingsingeniør/overingenør ved Avdeling for informasjonsteknologi

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene

Vi er en avdeling i vekst, og rekrutterer for tiden nye medarbeider til undervisnings-, forsknings- og teknisk/administrative stillinger. Vi søker etter to nye avdelingsingeniører/overingeniører som kan ta en viktig rolle i avdelingsutviklingen i tiden framover.

Arbeidsoppgaver

Som avdelingsingeniør eller overingeniør hos oss, er din hovedoppgave å sørge for at våre teknologiske løsninger fungerer sømløst både i undervisning og forskning. Du vil ha tett dialog med faglærere, forskere og studieleder om utvikling og vedlikehold av avdelingens laboratorier og tilhørende oppgaver for studentene. I tillegg kommer teknisk veiledning av studenter i laboratorier og enkelte forelesninger for studentene. Du vil ha en aktiv rolle i forbindelse med skolebesøk og arrangementer, spesielt knyttet til avdelingens Makerspace.

Hos oss får du mulighet til å arbeide med splitter ny teknologi som krever at du er faglig nysgjerrig og metodisk, og noen ganger også teste dine evner til å løse problemer, til tross for manglende dokumentasjon eller etablerte praksiser.

Vi har en rekke laboratorier knyttet til vår undervisnings- og forskningsaktivitet, bl.a. Makerspace, robotlab, maskinlæringslab, sikkerhetslab, design lab, og VR-lab. Avdelingsingeniørens arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til disse laboratoriene.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stillingen må du ha bachelorgrad ingeniørfag data eller tilsvarende

Vi ønsker at du har erfaring fra ett eller flere arbeidsområder:

 • erfaring med vedlikehold, drift og utvikling av laboratorier
 • erfaring med planlegging og gjennomføring av innkjøp
 • erfaring med robotikk
 • erfaring med industriell IT
 • erfaring med datakommunikasjon
 • erfaring med Linux og databaser
 • grunnleggende kunnskap om elektronikk

Du bør også ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • serviceinnstilt og god samarbeidsevne
 • nysgjerrig og metodisk

Vi tilbyr

 • lønn i stilling som avdelingsingeniør i stillingskode 1411 eller 1085 (kr 381 100– 488 500) eller i stilling som overingeniør i stillingskode 1087 (kr 464 800 - 555 100). Lønnsinnplassering avhenger av din kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons-, og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknaden må inneholde CV, aktuelle vitnemål og attester.

All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, skandinavisk eller engelsk.

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Om oss

Avdelingen for informasjonsteknologi er en fagavdeling ved Høgskolen i Østfold med stor pågang av studenter og med et spennende forskningsmiljø. Avdelingen har per i dag 25 fagansatte, fordelt på fire FoU grupper. Det er tett kobling mellom forskningsaktivitetene i FoU gruppene og den undervisning som tilbys. Avdelingen har en rekke laboratorier knyttet til undervisningen og forskningsaktivitetene.

Kontaktpersoner

Harald Holone
Dekan
Telefonnummer: 911 93 486

Hvem er Høgskolen i Østfold?

Høgskolen i Østfold holder til i Halden og Fredrikstad – tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en statlig høgskole i vekst med rundt 7500 studenter og 625 ansatte fordelt på de to studiestedene. Høgskolen er sterkt regionalt forankret og har et utstrakt samarbeid både med næringsliv og offentlig sektor.

Høgskolen har en bred studieportefølje som spenner over alt fra profesjonsutdanninger til kunstutdanninger, både på bachelor- og masternivå. Høgskolen arbeider med å etablere et doktorgradsprogram innen fagområdet "Det digitale samfunn".