To års vikariat tilknyttet Statens stråleverns miljølaboratorium

Rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon laboratorier

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon laboratorier ved avdeling overvåkning og forskning 

Det er ledig et to års vikariat med mulighet for forlengelse, som rådgiver/seniorrådgiver ved seksjon laboratorier på Statens strålevern. Seksjonen har laboratorier tilknyttet Strålevernets beredskap og overvåking av radioaktivitet i miljøet, radon, naturlig ultrafiolett stråling fra sola og kalibreringstjenester innen ioniserende og optisk stråling. Laboratorienes oppgaver spenner fra rene rutineanalyser til mer forskningspregede oppgaver.

 

Om stillingen

Dine arbeidsoppgaver vil fortrinnsvis være tilknyttet vårt laboratorium for radioaktivitetsmålinger. Avhengig av dine kvalifikasjoner vil relevante arbeidsoppgaver kunne være:

 • drift og utvikling av vårt miljølaboratorium som består av radiokjemi- og gammalaboratorium
 • kalibrering av detektorsystemer og testing og implementering av nye analyseprogrammer
 • preparering av prøver til analyse, gjerne radiokjemiske metoder
 • bidra til vedlikehold og videreutvikling av laboratoriets nye elektroniske informasjonssystem for laboratorier (LIMS)
 • utvikling og implementering av laboratoriets kvalitetssystem inn i et elektronisk dokumentstyringsverktøy
 • delta i vår beredskapsorganisasjon
 • Du må også kunne bistå innenfor andre områder av laboratoriets virksomhet ved behov samt bidra i seksjonens øvrige oppgaver.

 

Kvalifikasjoner

 • Master innen fysikk/måleteknikk eller tilsvarende
 • Kunnskap om og erfaring med gammaspektrometriske målesystemer og analyser, gjerne også erfaring med alfa- og betaanalyser
 • Erfaring fra laboratoriearbeid innen radioaktivitet
 • Kjennskap til elektroniske informasjonssystemer for laboratorier og styringssystemer som følger bl.a. standarden ISO 17025 vil være en fordel.

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, grundig og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Praktisk anlagt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

 

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling

 

Praktiske opplysninger

Stillingen lønnes etter staten sitt regulativ som rådgiver kr 530 000 - kr. 550 000 eller som seniorrådgiver kr. 570 000-kr. 610 000 per år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan det være aktuelt med høyere lønn. 

Søknadsfrist: 06. oktober 2017

 

Arbeidssted: Statens stråleverns hovedkontor på Østerås i Bærum. 

Kontaktpersoner

Merete Hannevik
Seksjonssjef
Telefonnummer: 67 16 25 65

Hvem er Statens strålevern ?

Statens strålevern er landets fagmyndighet og direktorat på området strålevern, miljø og atomsikkerhet. Strålevernet har ansvar for den nasjonale atomberedskapen. Strålevernet leder og er sekretariat for Kriseutvalget for atomberedskap, som er den nasjonale beredskapsorganisasjonen på tvers av sektorene. Strålevernet har 125 ansatte og hovedkontor på Østerås i Bærum. For mer informasjon om Statens strålevern, se www.nrpa.no