TMS systemforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å gjennomføre noen av Norges største samferdsels- og IKT-prosjekter?

Systemforvaltning i Forvaltning, Drift og Vedlikehold har ansvar for all systemhåndtering i en driftsfase i samarbeid med systemansvarlig og drift. Med økt aktivitet har vi nå behov for en TMS (Traffic Management System) systemforvalter. Stillingen skal ivareta TMS systemforvaltning når overlevert fra prosjektfase til drift.

Arbeidssted er Oslo eller Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for TMS leverandøroppfølging i samarbeid med systemansvarlig
 • utarbeide TMS tjenesteportefølje til støtte for interne og eksterne kunder
 • ivareta kundedialog, internt og eksternt, for leveranser og tjeneste kvalitetsrapportering
 • utarbeide og følge opp systemstrategi, inklusiv inn- og utfasing av delsystem og komponenter
 • utarbeide og vedlikeholde kompetanse- og utviklingsplan i FDV
 • systemoptimalisering og oppfølging av systemspesifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdanning, fortrinnsvis som sivilingeniør. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • relevant og bred erfaring med forvaltning og drift i større organisasjoner
 • erfaring med rammeavtaler, drift- og supportavtaler av større tele- eller IKT prosjekter
 • fordel med erfaring fra kundedialog
 • fordel med erfaring fra tjenesteutvikling og kvalitetsoppfølging
 • relevant og bred erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy
 • fordel med erfaring fra offentlig virksomhet, IKT-relatert virksomhet, rådgiver eller entreprenør
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • strukturert og nøyaktig
 • målrettet og resultatorientert
 • rettferdig, lojal og endringsvillig
 • selvgående og en tydelig fagperson

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon