Tjenesteutvikler for tjenesteområdet økonomi og logistikk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tjenesteutviklerens oppgave er å ivareta helsetjenestens behov for kvalitet og utvikling i den eksisterende tjenesteporteføljen. Rollen skal ha fokus på drift, forvaltning og utvikling av tjenesteområdet i samarbeid med helsetjenesten, leverandøren og internt i Hemit. Som tjenesteutvikler vil du bli sentral i å prioritere, etablere og videreutvikle Hemits tjenester og leveranser til Helse Midt-Norge. 

Nå ser vi etter en drivende kollega som kan inngå i rollen som Tjenesteutvikler for tjenesteområdet logistikk og økonomi. Vi benytter SAP.

Stillingen vil inngå i avdeling Forvaltning. Avdelingens hovedformål er å bidra til verdiskaping i helseforetakene gjennom å tilby funksjonelle og fremtidsrettede tjenester og IKT-løsninger, og levere prioriterte oppgraderinger av eksisterende systemportefølje. Avdeling Forvaltning består av seksjonene Administrativ støtte, Basissystemer, Journalsystemer og Klinisk støtte. Tjenesteutvikleren for logistikk og økonomi vil bli plassert i seksjonen for Administrativ støtte.

Vil du være med på å utvikle IKT-tjenester innen logistikk og økonomi for Helse Midt-Norge? Dersom du har god innsikt innen IKT og har erfaring med strategi-, planlegging- og oppfølgingsarbeid innen feltet, kan du være personen vi søker etter!

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide, følge opp og utvikle tjenestebeskrivelser, forvaltnings- og utviklingsplaner, samt budsjett
 • Koordinere oppgaver innenfor tjenestene på tvers av Hemit og Driftssenteret for logistikk og økonomi
 • Koordinere og lede møter med systemeiere, regional koordinatorer, brukermiljø/-forum og superbrukere i helseforetakene for å utvikle tjenestene
 • Kartlegge og identifisere behov innenfor tjenesteområdet, samt sikre at offentlige myndighetskrav, lover og forskrifter etterleves
 • Delta i nasjonale, regionale og interne fagforum innen relevante fagområder
 • Sikre at eskalerte saker innen tjenestegruppen følges opp

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen IKT, administrasjon og ledelse, eller helsefag på høgskole-/universitetsnivå
 • Erfaring med brukermedvirkning og tjenestedesign
 • Kunnskap om og forståelse for IT-systemenes livssyklus og verdikjede
 • Kunnskap om oppbygging og innhold i en tjenesteavtaler vil være en fordel
 • Kunnskap om systemer og arbeidsprosesser innenfor logistikk og økonomi vil være en fordel
 • Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdannelse

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer like godt med teknologen som med helsearbeideren 
 • Du trives med å koordinere prosesser og finne de beste løsningene sammen med andre
 • Du er analytisk, ser helheten og har en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Du har god formidlingsevne og gjennomslagskraft
 • Du kjenner deg igjen i våre verdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Inger Dyrendahl
Gruppeleder Tjenester
Mobil: 41548119

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.