Tjenesteutvikler for Arbeidsflate

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tjenesteutviklerens oppgave er å ivareta helsetjenestens behov for kvalitet og utvikling i den eksisterende tjenesteporteføljen. Rollen skal ha fokus på drift, forvaltning og utvikling av tjenesteområdet i samarbeid med helsetjenesten, leverandøren og internt i Hemit. Som tjenesteutvikler vil du bli sentral i å prioritere, etablere og videreutvikle Hemits tjenester og leveranser til Helse Midt-Norge. 

Vi skal nå ansette en Tjenesteutvikler for tjenesteområdet Arbeidsflate. Dette området inkluderer forvaltning og innkjøp av utstyr (PCer, skrivere, periferiutstyr), lokal service, distribusjon av operativsystem og applikasjoner, oppsett og sikring av arbeidsflaten, utskrift, autentiseringsløsninger og filtjenester.

Stillingen vil inngå i avdeling Basisdrift, i seksjonen Klient. Basisdrift har ansvaret for drift av infrastrukturen til Helse Midt-Norge. Dette omhandler områdene nettverk, server, databaser, lokal service, overvåking og klient. Vi drifter i dag over 18000 PCer og har over 20000 brukere.

Hos oss i Hemit møter du et godt arbeidsmiljø med kolleger som er stolte over jobben sin. Vil du være med på å utvikle IKT-tjenester innenfor tjenesteområdet arbeidsflate for Helse Midt-Norge? Dersom du har god innsikt innen IKT og har erfaring med strategi-, planlegging- og oppfølgingsarbeid innen feltet, kan du være personen vi søker etter!

Les mer om det å jobbe i Hemit her: Jobb og karriere i Hemit.

Administrative oppgaver og økonomi

 • Utarbeide og vedlikeholde forvaltnings- og utviklingsplaner
 • Vedlikeholde informasjon om tjenesten i egne beskrivelser og avtaler
 • Innspill til tjenestebudsjett basert på planer og avtaler

Operative driftsoppgaver

 • Oppfølging og rapportering på avtalte leveranser for tjenesteområdet
 • Kvalitetsforbedring og utvikling av tjenesten basert på dialog med helseforetakene og leverandører
 • Delta i relevante nasjonale, regionale og interne fagforum
 • Sikre leveranser i henhold til relevante lover, forskrifter og øvrige myndighetskrav
 • Være eskaleringspunkt for tjenesten

Kvalifikasjoner

 • Utdanning eller relevant erfaring innen IKT, administrasjon eller ledelse
 • Kunnskap om og forståelse for IT-systemenes livssyklus og verdikjede 
 • Kunnskap om oppbygging og innhold i tjenesteavtaler
 • Erfaring med kunde- og leverandøroppfølging
 • Prosessforståelse

Personlige egenskaper

 • Du kommuniserer like godt med teknologen som med helsearbeideren
 • Du trives med å koordinere prosesser og finne de beste løsningene sammen med andre
 • Du er analytisk, ser helheten og har en systematisk tilnærming til arbeidsoppgavene
 • Du har god formidlingsevne og gjennomslagskraft
 • Du kjenner deg igjen i våre verdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Bjørn Aage Johansen
Seksjonsleder
Mobil: 90587934

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.