Tjenesteleder teknisk enhet

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidsstedet: 

Teknisk enhet i Nes kommune er plassert på Nesbyen i Hallingdal, og består av 45 medarbeidere. Avdelingen er en del av et ungt spennende fagmiljø med dyktige medarbeidere og høy kompetanse. Enheten forvalter byggesak, private reguleringsplaner, miljø, kart og oppmåling, jordbruk og skogbruk og består av 13 ansatte. 

Hva søker vi? 

En resultatorientert leder, der service og kommunikasjon vektlegges som viktige arbeidsredskap for god dialog med ansatte, politikere og utbyggere. Vi ønsker også at du kan bidra til videreutvikling om implementering i fremtidens løsninger for selvbetjening, kommunikasjon og saksbehandling. Enheten jobber tett på innbyggere, politikere og øvrige deler av kommunens administrasjon. Tjenesteleder må kommunisere godt og ha god forståelse for enhetens rolle som omdømmebygger i lokalsamfunnet. Vi legger stor vekt på dokumenterte lederegenskaper, evne til lagspill og til å skape arbeidsglede og resultater. Erfaring fra strategisk utviklingsarbeid vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver 

Lede følgende fagområder: 

 • Byggesaksforvaltning 
 • Miljøforvaltning 
 • Utslippsforvaltning av spredt avløp 
 • Kart, oppmåling og geodata 
 • Jord/skogbruk 
 • Prosjekter relatert til avdelingen

Det tas videre forbehold om at oppgaver knyttet til reguleringsplan- og kommuneplanarbeid helt eller delvis kan legges til stillingen. Forbeholdet skyldes prosess vedr. omorganisering.

Egenskaper: 

 • Kunne lede kunnskapsmedarbeidere 
 • Vi vil legge vekt på at du har et godt juridisk skjønn og evne til å forstå rollen i  en politisk styrt organisasjon 
 • Evne til å arbeide effektivt, selvstendig og ha gode samarbeidsevner 
 • Være strukturert og ryddig med god gjennomføringsevne 
 • Pragmatisk og løsningsorientert 
 • Takle høyt tempo og komplekse oppgaver 

Kvalifikasjoner: 

 • Ønskelig med ledererfaring og tidligere erfaring med å ha personalansvar. 
 • Tidligere erfaring med økonomiansvar, herunder god økonomiforståelse 
 • Minimum 3- årig universitets- eller høyskoleutdanning innen ingeniør/ tekniske fag, arkitekt, juridiske fag, ledelse eller andre relevante emner 
 • Erfaring fra plan- og bygningsloven, primært byggesak og plandelen 
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk, herunder forvaltningsloven 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og/eller privat sektor 
 • God kompetanse på bruk av ulike datasystemer 
 • God samarbeidsevne, evne til å jobbe selvstendig samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk 
 • Førerkort klasse B 
 • Relevant erfaring som prosjekterende, byggherre, entreprenør eller prosjektleder.

Vi tilbyr: 

 • Stillingsbrøk 100% 
 • Spennende og krevende arbeidsoppgaver 
 • Mulighet til å prege organisasjonens og lokalsamfunnets utvikling 
 • Store faglige og personlige utviklingsmuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere 
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksitidsordning 

Interessert i å søke? 

Søknad sendes til: 

Nes kommune v/ Teknisk enhet 

Rukkedalsvegen 46 

3540 Nesbyen 

evt. På mail:   postmottak@nes-bu.kommune.no 

Kontaktpersoner

Anders Halland
Tjenesteleder

Hvem er Nes kommune i Buskerud?

Nes kommune i Buskerud er en hyttekommune i hjerte at Hallingdal. Kommunen har som mål og sette innbyggerne i sentrum, samtidig som vi legger til rette for at våre «hyttenesninger» skal trives og bruke tilbudene i bygda. Det er stort engasjement rundt arrangementer innen stisykling, festspill og torg i løpet av året. Det er store utmarksressurser i kommunen med gode muligheter for friluftsliv.

Kommunen har i underkant av 3300 innbyggere og til sammen ca. 3200 hytter. I høytider så mange-dobles antall innbyggere. Kommunen kan skryte av et bredt spekter av tilbud innen vinter og sommeridrett. Skole og barnehagetilbudet er godt utbygd, og kan omtales som godt tilrettelagte og en kommune som både er god å jobbe og vokse opp i.