Tjenesteansvarlig mobil og internett i tog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Mobil og internett i tog - MIT, er et trepartssamarbeid mellom Bane NOR, teleoperatørene og togoperatørene. Bane NOR sitt ansvar i dette samarbeidet er å sørge for infrastruktur som muliggjøre tale og data i jernbanetunneler. Arbeidet  med infrastrukturen har pågått over flere år og bygges nå ut i alle nye tunneler. Det arbeides med planer for å oppgradere også eksisterende tunneler med slik infrastruktur, hvor tunneler rundt de store byene prioriteres for utbygging.
 
Som tjenesteansvarlig vil du være ansvarlig for infrastrukturen i jernbanetunnelene, både for utvikling, drift og vedlikehold, herunder også dokumentasjon og endringer av anleggene gjennom etablerte endringsprosesser.   

Du vil måtte sette deg seg inn i komplekse radiomessige forhold som er spesielle for tunneler, og vil ha behov for å kommunisere med de andre aktørene i trepartssamarbeidet. Daglig kontakt mot egen feltavdeling vil være naturlig i arbeidshverdagen.

Vi søker etter deg som ny kollega til avdelingen Radiotjenester som i dag består av 14 systemeksperter, planleggere og forvaltere som i tillegg til å ha ansvaret for MIT også drifter det landsdekkende togradiosystemet GSM-R. Vi ønsker oss en kollega som ser løsninger der andre ser problemer og ønsker en spennende arbeidshverdag med variasjon i oppgaver og problemstillinger. Du må regne med noe reisevirksomhet. 

Arbeidsoppgaver

 • overordet tjenesteansvar for MIT
 • være faglig oppdatert på teletekniske løsninger for togtunneler
 • utøve støtte både for hardware og software overfor egen feltavdeling
 • etablere og vedlikeholde systemhåndbøker og prosedyrer for MIT
 • oppfølging mot leverandør 
 • ansvarlig for managementsystemet til repeaterne
 • delta i utbyggingsprosjekter for ny infrastruktur
 • rapportering og økonomisk oppfølging

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning
 • fordel med erfaring innen drift av løsninger innen mobilkommunikasjon
 • god teknisk forståelse for teknologier innen mobilkommunikasjon, herunder GSM og LTE
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • kandidaten må kunne sikkerhetsklareres 

Personlige egenskaper

 • positiv og løsningsorientert
 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert 
 • god evne til å samarbeide med både tekniske og administrative ressurser 

Våre verdier er: åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi vektlegger lojalitet i forhold til disse, samt Bane NORs etiske retningslinjer.  

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i tekniske miljøer hos en operatør av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • mulighet til å påvirke et ansvarsområde under oppbygging
 • svært konkurransedyktig pensjonsavtale og tilgang til meget gode forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • årsbillett på Vys tog 

Kontaktpersoner

Jan Erik Grytdal
Telefonnummer: 92804484

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon