Tilsynsingeniør / elsikkerhetskonsulent

Et toårig engasjement med mulighet for fast ansettelse.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Liker du å jobbe med folk og teknikk ? Er du ingeniør eller har teknisk fagskole? Lærer du raskt? Har du godt humør?

Svarer du ja på disse spørsmålene, er du kanskje den vi søker. Vår nye Tilsynsingeniør/ Elsikkerhetskonsulent vil få ansvar innen pålagte elsikkerhetsoppgaver, informasjonsarbeid, veiledning av samarbeidspartnere og underleverandører, byggeplasskontroller, brann- og ulykkesgranskning, drift- og vedlikehold av AMS-målere, samt oppfølging av bedriftens internkontrollsystem.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes til kim@perspluss.no

 

For mer informasjon om stillingen se vår hjemmeside www.rksa.no

Kontaktpersoner

Ingar Hermansen
Avdelingsleder måler/-tilsyn
Telefonnummer: (+47) 404 37 845
Oddbjørn Samuelsen
Elverkssjef
Telefonnummer: (+47) 416 26 448

Hvem er Repvåg Kraftlag AS?

Repvåg Kraftlag AS er et nettselskap med konsesjonsområde som dekker Nordkapp og Måsøy, samt deler av Porsanger og Kvalsund kommuner. Vi har ca. 4400 nettkunder og overfører 130 GWh til forbrukere, og ca. 110 GWh produksjon.

Kraftlaget har 41 ansatte der 3 personer jobber i vårt heleide fiberselskap InfraNord AS. Vi holder til i renoverte lokaler i Storgata 5, midt i sentrum av Honningsvåg. I tillegg har vi avdelingskontorer i Olderfjord og Havøysund.

For mer informasjon om kraftlaget, besøk vår hjemmeside www.rksa.no