Tilsynsansvarlig - Plan og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Det er ledig 100 % fast stilling som Tilsynsansvarlig i tjenesteenhet Plan og Utvikling.

Øyer kommune, tjenesteenhet Plan og utvikling, har ledig 100 % stilling som tilsynsansvarlig. Tjenesteenhet Plan og utvikling har ansvar for behandling av bygge- og delingssaker, alle typer arealplaner og oppmåling/kartverk. Nærheten mellom fagfolkene gir en særlig god mulighet som tilsynsansvarlig til å arbeide planmessig, helhetlig og effektivt. Øyer kommune har hatt en sterk vekst de senere år med økt tilflytting og er etablert som hytte- og turistdestinasjon. Veksten fortsetter og det er mange utfordrende arbeidsoppgaver. Med stor vekst, er også behovet for oppfølging og tilsyn stort.

Tilsynsansvarlig vil ha hovedarbeidsfelt innenfor:

  • Utarbeide tilsynsplan og koordinere kommunens arbeid med tilsyn innenfor enhetens fagfelt
  • Utøve tilsyn etter Plan og bygningsloven og miljøvernlovgivningen, med hovedtyngde på byggesak
  • Samarbeid med Arbeidstilsynet og andre myndighetsorganer i tilsynssaker
  • Det må også kunne påregnes andre arbeids- og forvaltningsoppgaver

Kvalifikasjoner

  • Det er ønskelig med god kjennskap til Plan- og bygningsloven
  • Det er ønske om juridisk utdanning, men annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole blir også vurdert
  • Realkompetanse og god kjennskap til Plan- og bygningsloven kan erstatte formell utdanning
  • Erfaring fra tilsynsarbeid er en fordel
  • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi legger vekt på at søkeren har initiativ, er målorientert, har gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig. Søker må ha gode kommunikasjonsegenskaper og en god skriftlig og muntlig framstillingsevne (norsk).  Søkere må kunne stille egen bil til tjenestekjøring og ha førerkort kl. B.

Vi tilbyr gode muligheter for faglig utvikling. Den som blir ansatt vil komme til et trivelig arbeidsmiljø med gode kollegaer og engasjerende og utviklende arbeidsoppgaver.

Ansettelse skjer på vanlige kommunale vilkår, med god pensjonsordning i KLP og fleksitid. Avlønning etter avtale iht. utdanning og erfaring. Kontorplass i Øyer rådhus.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Øystein Jorde, tlf. 468 04 065.

Vi ber om at søkere bruker elektronisk søknadsskjema på: https://gloskjema.no/oyer/sd/skjema/OKO037/ og at søknaden er så fullstendig som mulig. Hjelp til utfylling av søknadsskjemaet kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg tlf. 61 26 81 00. Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. intervju.  Søknadspapirer returneres ikke. Søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumenteres iht. Offentleglova.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 17.2.2020.

Kontaktpersoner

Øystein Jorde
Tjenesteleder
Mobil: 468 04 065

Hvem er Øyer kommune?

Velkommen som søker på stilling i Øyer kommune.

Øyer kommune har ca 5100 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallet i kommunen har hatt en positiv utvikling gjennom det siste tiåret. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har fin natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt Lillehammer. Kommunen har full barnehagedekning. Øyer kommune er IA-virksomhet. Det er god pensjonsordning, fleksitid og det legges vekt på et godt arbeidsmiljø.