Tilsyn med krav til energieffektive bygninger og produkter 

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har ansvar for å føre tilsyn med krav til energimerking av bygninger og krav om økodesign og energimerking av produkter. Disse kravene utgjør noen av Norges viktigste virkemidler for å nå energi- og klimamål i årene framover.

For å komplettere tilsynsvirksomheten ved vårt regionkontor i Trondheim, ser vi etter en strukturert medarbeider som er opptatt av energi og miljø og som gjennom tilsynsarbeid ønsker å bidra til at bygninger og produkter på markedet oppfyller krav i regelverket. Dine primære oppgaver vil i første omgang være knyttet til tilsyn med etterlevelse av økodesignregelverket og energimerkeregelverket for bygninger og produkter. Etter hvert kan det bli lagt andre ansvarsområder til stillingen.

Du vil i samarbeid med medarbeidere som jobber med regelverksutvikling på hovedkontoret i Oslo, være med på å videreutvikle tilsynsområdet innen gitte rammer.  

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge tilsynsaktiviteter
 • Kontrollere at virksomheter etterlever regelverket
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer)
 • Utarbeide informasjonsmateriell, kommunisere med og veilede aktørene
 • Videreutvikle tilsynet
 • Ansvar for kommunikasjon om tilsynsfunksjonen som innebærer publisering av artikler til hjemmesider og sosiale medier samt jobbe for informasjon og nyhetssaker om tilsyn i media
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn, opplæring og kontaktmøter, anslagsvis 20 - 30 døgn/år
 • Andre arbeidsoppgaver kan legges til stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, ingeniør eller bachelor, gjerne byggfag eller innen energi og miljø
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med tilsyn og/eller kommunikasjon er fordelaktig

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Målrettet og selvstendig
 • Gode evner til samhandling og samarbeid
 • God kommunikasjons- og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, med evne til å formidle komplekse problemstillinger på en enkel måte
 • God rolleforståelse som representant for myndigheten og opptre profesjonelt i møte med ulike bransjer
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Sterkt tverrfaglig miljø der du kan bidra med din kompetanse
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Flotte, nye lokaler i Teknobyen i Trondheim
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ f.t. kr 445 000,- til kr 650 000,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler  

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Ane Torvanger Brunvoll
Seksjonssjef
Telefonnummer: 977 79 089
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger