Tilsyn med krav til energieffektive bygninger og produkter

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE har ansvar for å føre tilsyn med krav til energimerking av bygninger og krav om økodesign og energimerking av produkter. Disse kravene utgjør noen av Norges viktigste virkemidler for å nå energi- og klimamål i årene framover.

For å komplettere tilsynsvirksomheten ved vårt regionkontor i Trondheim, ser vi etter to strukturerte medarbeider som er opptatt av energi og miljø, og som gjennom tilsynsarbeid ønsker å bidra til at bygninger og produkter på markedet oppfyller krav i regelverket. Dine primære oppgaver vil i første omgang være knyttet til tilsyn med etterlevelse av økodesignregelverket og energimerkeregelverket for bygninger og produkter. Etterhvert kan det bli lagt andre ansvarsområder til stillingen.

Du vil i samarbeid med medarbeidere som jobber med regelverksutvikling på hovedkontoret i Oslo, være med på å videreutvikle tilsynsområdet innen gitte rammer.  

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge tilsynsaktiviteter
 • Kontrollere at virksomheter etterlever regelverket
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer)
 • Veilede aktørene som er underlagt krav knyttet til regelverket
 • Videreutvikle tilsynet
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn, opplæring og kontaktmøter, anslagsvis 20 30 døgn/år
 • Andre arbeidsoppgaver kan legges til stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole
 • eller universitet, minimum bachelor-nivå, gjerne innen byggfag, energi og miljø eller juridiske fag.
 • Relevant erfaring med tilsyn på andre områder kan oppveie for utdanningskravet
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Erfaring med tilsynsvirksomhet og/eller prosjektledelse er fordelaktig

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og strukturert
 • Målrettet og selvstendig
 • Gode evner til samhandling og samarbeid
 • Flink til formidling og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Sterkt tverrfaglig miljø der du kan bidra med din kompetanse
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Flotte, nye lokaler i Teknobyen i Trondheim
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse

Årslønn innenfor spennet kr 445 000 – kr 700 000 i stillingskode avd-/over-/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen vil det trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Dersom du blir ansatt kan opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne bli brukt til rapporteringsformål.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).         

Kontaktpersoner

Ane Torvanger Brunvoll
Seksjonssjef
Telefonnummer: 977 79 089
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger blant annet for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk og er regulatormyndighet for energi, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot flom og skred. Som vår nye kommunikasjonsdirektør vil du få ansvaret med å lede vårt kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt. Du vil jobbe bredt i organisasjonen med tema av stor offentlig interesse, herunder bl.a. krisekommunikasjon. 

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger