Tilsyn med energimerking og økodesign

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med tilsyn av bygninger og produkter?

NVE har ansvar for å føre tilsyn med krav til energimerking av bygninger og krav om økodesign og energimerking av produkter. Disse kravene utgjør noen av Norges viktigste virkemidler for å nå energi- og klimamål i årene framover.

1.1.2018 flytter vi tilsynet med ansvar for bygninger og produkter til vårt regionkontor i Trondheim, og ser i den forbindelse etter 3 nye medarbeidere. Dine primære oppgaver vil i første omgang være knyttet til tilsyn med etterlevelse av økodesignregelverket og energimerkeregelverket for bygninger og produkter. Etterhvert kan det bli lagt andre ansvarsområder til stillingene.

Du vil i nært samarbeid med medarbeidere som jobber med tilsyn og regelverksutvikling på hovedkontoret i Oslo, være med på å videreutvikle tilsynsområdet innen gitte rammer. I oppstartsfasen drives tilsynet som et prosjekt med en prosjektleder.

Innen 2019 skal fem medarbeidere jobbe med dette tilsynet fra NVEs regionkontor i Trondheim.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og gjennomføre systematisk tilsyn
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer) etter gjennomførte kontrolloppdrag
 • Veiledning av aktørene
 • Videreutvikling av tilsynet
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsynsvirksomhet, opplæring og kontaktmøter, anslagsvis 20 - 30 døgn/år
 • Andre arbeidsoppgaver kan legges til stillingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, gjerne teknisk (byggfaglig eller innen energi og miljø), men relevant erfaring med tilsyn på andre områder kan oppveie for teknisk utdanning
 • God framstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med tilsynsvirksomhet er fordelaktig
Personlige egenskaper
 • Gode evner til samhandling og samarbeid er en forutsetning, men du må også kunne arbeide selvstendig, målrettet og være opptatt av å levere innen gitte frister
 • Flink til formidling og kommunikasjon, både skriftlig og muntlig
 • Initiativrik og engasjert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Sterkt tverrfaglig miljø der du kan bidra med din kompetanse
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Flotte, nye lokaler i Teknobyen i Trondheim
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver etter det offentlige regulativ f.t. kr 450 900,- til kr 623 900,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes.
 • Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Kontaktpersoner

Ingeborg Johnsen
Telefonnummer: (+47) 970 87 755
Jun Elin Wiik Toutain
Telefonnummer: 934 19 411
Mari Hegg Gundersen
Telefonnummer: 984 59 430

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger