Tilsyn med betalingsforetakenes IKT-virksomhet og betalingstjenester

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Finanstilsynet har ansvar for regelverk og fører tilsyn med at foretak i finanssektoren har hensiktsmessige og sikre IKT-løsninger i virksomheten sin og i tilbudet av betalingstjenester. Det er en omfattende utvikling av teknologiske løsninger i betalingssystemet og i finansforetakenes bruk av IKT generelt, og den digitale sårbarheten øker.

Seksjon IT og betalingstjenester fører tilsyn med finansforetakenes bruk av IKT og de elektroniske betalingstjenestene. Gjennom tilsynsvirksomheten har seksjonen et nært og tverrfaglig samarbeid med de andre fagområdene i Finanstilsynet. Seksjonen representerer Finanstilsynet i møte med foretak under tilsyn, andre myndighetsorganer og andre aktører nasjonalt. Seksjonen deltar også i internasjonalt samarbeid når det gjelder IKT-tilsyn, betalingsområdet og regelverksutvikling. Seksjonen har i dag ti ansatte med bred og variert erfaring fra finanssektoren, tilsyn og arbeid med IKT-sikkerhet.

For deg som har interesse for betalingstjenester, et velfungerende betalingssystem, IKT-sikkerhet i samfunnet og har lyst til å jobbe med tilsyn på områder med sentral betydning for virkemåten til finansmarkedene og betalingssystemene, har vi ledig en fast stilling. Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling på et område som er i stadig endring.

Arbeidsoppgavene for seksjonen er i hovedsak:

 • gjennomføring av stedlige tilsyn med foretakenes bruk av IKT og betalingstjenester. Tilsynsopplegget er basert på internasjonalt aksepterte metoder, med stor vekt på prosessorientering og risikovurderinger.
 • oppfølging av foretak under tilsyn og foretakenes bruk av underleverandører.
 • utarbeidelse av årlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) om finansforetakenes bruk av IKT.
 • oppfølging av meldeplikten ved hendelser i foretakene.
 • oppfølging av meldeplikten ved endringer av utkontraktering knyttet til IKT og systemer for betalingstjenester.
 • arbeid med utredninger og svar på høringer fra Finansdepartementet og andre myndighetsorganer.
 • forvaltning og utvikling av regelverk knyttet til finansforetakenes bruk av IKT og på betalingstjenesteområdet.
 • overvåkning av utviklingen i betalingstjenestemarkedet, finansforetakenes bruk av IKT, digital sårbarhet og IKT-sikkerhet generelt.
 • samhandling med andre myndighetsorganer.

Oppgavene vil kunne tilpasses kvalifikasjoner, erfaring og interesser. Vi ser spesielt etter deg med relevant kompetanse fra arbeid med betalingstjenester og systemer, internkontroll på IKT-området og/eller IKT-revisjon. Alternativt deg som har god kompetanse fra arbeid med IKT i finanssektoren og med interesse for å følge opp foretakenes bruk av IKT, foretakenes virksomhetsstyring innen IKT-området og foretakenes etterlevelse av gjeldende lover og regler innen IKT-området. 

Kvalifikasjoner

 • Bør ha god erfaring fra arbeid med betalingstjenester og –systemer, internkontroll på IKT-området eller IKT-revisjon eller IKT-arbeid innen finanssektoren.
 • Det er en fordel med noe erfaring fra arbeid med IKT-sikkerhet eller fra verdipapirområdet, forsikringsområdet eller med finansforetakenes bruk av IKT generelt.
 • Du bør ha tre til fem års erfaring.
 • Relevant utdanning på høgskolenivå med gode resultater.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Høy grad av selvstendighet
 • Analytisk
 • Systematisk
 • God gjennomføringsevne
 • Strukturert og nøyaktig  

Det blir lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for utvikling i et hyggelig, sosialt miljø med høy fagkompetanse.
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid.
 • Treningsfasiliteter.
 • Tiltredelse og lønn etter avtale.

Annet

 • Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste.
 • Vi utfører bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen.
 • For nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • De ansatte i Finanstilsynet må følge strenge etiske retningslinjer, se: https://www.finanstilsynet.no/contentassets/29b5571457264256878cd89e81d5311f/etiske-retningslinjer-finanstilsynet.pdf

Hvem er Finanstilsynet?

Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.