Tilstandskontrollør Signal Oslo

Stillingsbeskrivelse

Som tilstandskontrollør har du ansvar for det faglige innen ditt fag på strekningen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder ,roller og fag. 

Vi har ledig stilling som tilstandskontroller ved Elkraft Oslo. Stillingen rapportere til faggruppeleder.

Stasjonering: Oslo gate 3 , Oslo 

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over anleggene og tilstanden på strekningen
 • Sørge for at generiske kontroller blir gjennomført og dokumentert
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik 
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR samt øvrige aktører i sektoren
 • Følge opp prosjekter på strekningen
 • Sørge for å ajourhold av FDV dokumentasjon
 • Nabokontakt
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kontaktledningsmontør/ energimontør m. kontaktledningskompetanse
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villige til å gjennomføre denne utdannelsen
 • Godkjent leder el-sikkerhet (LFS)
 • God kjennskap til Bane Nors styringssystem og teknisk regelverk
 • God risiko forståelse innen togfremføring og HMS
 • God erfaring med bruk av IKT som arbeidserfaring, herunder BaneData
 • Førerkort klasse BE

Personlige egenskaper

 • Du har god vurderingsevne
 • Du har gode kommunikasjons  og samarbeidsevner
 • Du jobber nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR etiske regler og at du er i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø.
 • Forsikring og pensjonsordninger.
 • P.t. personal billett på tog. 

Kontaktpersoner

Kjetil Lerkendal
Faggruppeleder Signal Alnabru
E-postadresse: lekj@banenor.no
Telefonnummer: 91671095

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon