Tilstandskontrollør Linjen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Er du den vi ser etter? Spordrift er et nyopprettet selskap og Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. Som en del av arbeidet med å optimalisere driften søker region Øst etter Tilstandskontrollør for linjen som vil være med å bidra til vår suksess. Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på strekningen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stasjoneringssted på Alnabru.

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • Holde Driftsleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • Sørge for at data generert ved kontroller og befaring blir lagt inn i BaneData
 • Delta ved målevognskjøring og bistå ved rapporter etter dette
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik
 • Bistå med nabokontakter og eksterne henvendelser
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Bistand til beskrivelse for vedlikehold
 • Bistand til mindre fornyelsesprosjekter
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Spordrift, samt øvrige aktører i sektoren  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereparatør Annet relevant fagbrev er også av interesse.
 • Villighet til å ta videreutdannelse som banemontør
 • Erfaring fra Bygg og Anlegg 
 • God risikoforståelse
 • God erfaring med bruk av IKT, herunder BaneData
 • Erfaring med deltakelse i risikoanalyser 
 • Oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap på sine strekninger i avdelingen
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen
 • Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting dersom du ikke er godkjent som HSV  
 • Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting hvis ikke godkjent helsekontroll kan fremlegges. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.    

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Du har god vurderingsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Du er opptatt av faglig oppdatering   
 • Være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Hans Morten Graftaas
Faggruppeleder El kraft Oslo
Telefonnummer: 40601220

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger