Tilstandskontrollør linjen Kongsvingerbanen

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NORs anlegg?

Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på strekningen. Arbeidsområdet omfatter strekningen Kongsvingerbanen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.
Stasjoneringssted: Kongsvinger

Arbeidsoppgaver

  • Holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
  • Holde faggruppeleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
  • Sørge for at data generert ved kontroller og befaring blir lagt inn i BaneData
  • Delta ved målevognskjøring og bistå ved rapporter etter dette
  • Følge opp uønskede hendelser og avvik
  • Bistå med nabokontakter og eksterne henvendelser
  • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
  • Bistand til beskrivelse for vedlikehold
  • Bistand til mindre fornyelsesprosjekter


   Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

  • Fagbrev som banemontør/banereparatør
  • God kjennskap til Bane NORs styringssystem
  • God risikoforståelse
  • Oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap på sine strekninger i avdelingen
  • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen
  • Kjennskap til bruk av Banedata
  • Erfaring med deltakelse i risikoanalyser


   Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting

Personlige egenskaper

  • God vurderingsevne
  • Gode kommunikasjons
  • og samarbeidsevner
  • Nøyaktig og strukturert
  • Inneha meget god sikkerhet
  • og risikoforståelse


   Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du er i tråd med Bane NORs verdier: Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende!

Vi tilbyr

  • Et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • Forsikrings
  • og pensjonsordninger
  • Personalbillett på NSBs tog p.t.
  • Lønn vurderes etter erfaring, kompetanse og intern lønnsstruktur

Kontaktpersoner

Odd Olav Berg Kristiansen
E-postadresse: krisod@banenor.no
Telefonnummer: 951 40 452

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon