Tilstandskontrollør linjen, Hønefoss

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NOR sitt anlegg?

Som tilstandskontrollør har du ansvar for fagleg kontroll innan ditt fag på strekninga Trolldalen - Hønefoss - Roa/Hokksund.

Stillinga rapporterer til faggruppeleiar. Stasjoneringsstad er Hønefoss.

Arbeidsoppgaver

 • halde oversikt og kontroll over at anlegga tilfredsstiller krav til sikkerheit, tilgjengelegheit og kvalitet
 • holde faggruppeleiar informert om tilstanden på tekniske anlegg på si strekning
 • syte for at data generert ved kontrollar og besøk blir lagt inn i Banedata
 • følgje opp uønska hendingar og avvik
 • initiere utviklingstiltak innan eige fagområde
 • tverrfagleg samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktørar i sektoren
 • dei til kvar tid delegerte oppgåver gitt av næraste leiar

  Ein må rekne med noko reiseaktivitet og turnusarbeid for natt og helg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev som banemontør
 • god kjennskap til Bane NOR sitt styringssystem er ønskeleg
 • god risikoforståing
 • oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, handtering av avvik og nødvendig beredskap på si strekning
 • godkjent som hovudsikkerhetsvakt eller villig til å ta kurs for å få denne godkjenninga
 • god erfaring med bruk av ulike IKT-systemer som arbeidsverktøy
 • beherskar norsk muntleg og skriftleg

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter ein engasjert og resultatorientert person med gode kommunikasjons og samarbeidsevner. Du er nøyaktig og strukturert og har god vurderingsevne og sikkerheit og risikoforståing.

  Vi legg vekt på lojalitet til Bane NOR sine etiske retningslinjer, og våre verdiar som er open, respektfull, engasjert og nytenkjande.

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø
 • gode moglegheiter for etter
 • og vidareutdanning
 • pensjon og gruppelivsforsikring
 • personalbillett på NSB sine tog

  Dersom du ønskjer å reservere deg frå oppføring på offentlig søkarliste, må du opplyse om og grunngi dette i søknaden. Opplysningar kan bli offentliggjort sjølv om du har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista. Du vert varsla dersom ønsket om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

Kontaktpersoner

Kristian Øvereng Hovde
Telefonnummer: Mob. 481 31 156

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon