Tilstandskontrollør Linjen Gudbrandsdalen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Linjen Gudbrandsdalen tilhører Dovre- og Raumabanen i Område Midt. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningen fra Fåberg til Dombås.

Tilstandskontrolløren har ansvar for faglig kontroll innen sitt fag på sin faggruppes angitte strekning.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted er for tiden Otta

Arbeidsoppgaver
 • holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • holde faggruppeleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • sørge for at data generert ved kontroller blir lagt inn i BaneData
 • følge opp uønskede hendelser og avvik
 • initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • holde oversikt over teknisk dokumentasjon
 • følge opp utbyggingsprosjekter
 • andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • fagbrev som banemontør
 • god kjennskap til Bane NOR styringssystem.
 • god risikoforståelse
 • oversikt og kunnskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap på sin strekninger i avdelingen
 • god kunnskap om jernbanetekniske fag
 • økonomiforståelse
 • god kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
 • god kunnskap om bruk av BaneData og ProArc
 • holde seg oppdatert på repetisjonskurs og eventuelle videreutdanningskurs innen faget
 • godkjent HSV hovedsikkerhetsvakt
 • Det stilles helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelse vil bli foretatt i forbindelse med eventuell tilsetting. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført ved behov
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Strukturert og nøyaktig
 • God vurderingsevne
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • I tillegg kan vi tilby:
 • utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. personal billett med tog.

Kontaktpersoner

Merethe Sletten Hansen
Telefonnummer: (+47) 91868811

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon