Tilstandskontrollør Lavspenning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe som tilstandskontrollør i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling?

Tilstandskontrolløren har ansvar for faglig kontroll innen sitt fag på sin faggruppes angitte strekning.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder Elkraft.

Stasjoneringssted er for tiden Trondheim.

Arbeidsoppgaver
 • Holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • Holde faggruppeleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • Sørge for at data generert ved kontroller og besøk blir lagt inn i BaneData
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NORs og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder


  Turnusarbeid for natt og helg må påregnes. Noe reisevirksomhet kan forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Fagbrev gr L eller elektriker
 • God risikoforståelse
 • Oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap på sine strekninger i avdelingen
 • Må bestå kravet til Hovedsikkerhetsvakt
 • Strukturert og nøyaktig
 • God vurderingsevne
 • Førerkort for bil klasse B
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy
 • God kunnskap i NEK 400 og regelverk
 • Helseundersøkelse og arbeidspsykologisktest vil bli foretatt før eventuell tilsetting. Du må oppfylle kravene i helsekravforskriften, hvor det stilles krav til blant annet syn, hørsel og fargesyn.
Personlige egenskaper
 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper


  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver

  I tillegg kan vi tilby:

  • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
  • forsikrings- og pensjonsordninger
  • p.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Bjørn Oddnes Leirfjord
Telefonnummer: 916 72 654

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon