Tilstandskontrollør Lavspenning Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. april, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som tilstandskontrollør har du ansvar for det faglige i ditt område.

For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder ,roller og fag. 

Vi har ledig stilling som tilstandskontroller ved Lavspenning Oslo.

Stillingen rapportere til faggruppeleder.

Stasjonering: Oslo gate 3 , Oslo 

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over anleggene og tilstanden på strekningen
 • Sørge for at generiske kontroller blir gjennomført og dokumentert
 • Følge opp uønskede hendelser og avvik 
 • Initiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR samt øvrige aktører i sektoren
 • Følge opp prosjekter på strekningen
 • Sørge for å ajourhold av FDV dokumentasjon
 • Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som elektromontør/ Elektriker gruppe L
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villige til å gjennomføre denne utdannelsen
 • God kjennskap til Bane Nors styringssystem og teknisk regelverk
 • God risiko forståelse innen togfremføring og HMS/SHA
 • God erfaring med bruk av IKT som arbeidserfaring, herunder Bane Data
 • Førerkort klasse BE

Personlige egenskaper

 • Du har god vurderingsevne
 • Du må kunne jobbe selvstendig og god å planlegge arbeidshverdagen
 • Du har gode kommunikasjons  og samarbeidsevner
 • Du jobber nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NOR etiske regler og at du er i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende. 

 Vi tilbyr

 • Spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljø.
 • Forsikring og pensjonsordninger.
 • P.t. personal billett på tog.

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon