Tilstandskontrollør lavspenning Kongvinger og Gjøvikbanen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med utvikling og kontroll av Bane NORs anlegg?

Som tilstandskontrollør har du ansvar for faglig kontroll innen ditt fag på banestrekningene innen det området du betjener. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder, roller og fag.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: For tiden Kongsvinger. I forbindelse med pågående omorganisering er det stor sannsynlighet for at det kan oppstå endring av både stasjoneringssted og banestrekninger du skal ha ansvaret for.

Arbeidsoppgaver

 • holde oversikt og kontroll over at anleggene tilfredsstiller kravene til sikkerhet, tilgjengelighet og kvalitet
 • holde faggruppeleder informert om tilstanden på tekniske anlegg på sin strekning
 • sørge for at data generert ved kontroller og befaring blir lagt inn i BaneData
 • følge opp uønskede hendelser og avvik
 • oppfølging av kontrakter/enterpriser
 • oversikt og kjennskap om tilstand, risiko, håndtering av avvik og nødvendig beredskap på sine strekninger i avdelingen
 • initiere utviklingstiltak innen eget fagområde

Andre arbeidsoppgaver kan tillegges stillingen.

Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev gruppe L, erfaring i faget vektlegges
 • kjennskap til Bane NORs styringssystem
 • god kjennskap til jernbanetekniske lavspenningsanlegg vektlegges
 • god risikoforståelse
 • gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • godkjent hovedsikkerhetsvakt eller vil ta kurs for å få denne godkjenningen Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting

Søker må være villig til å delta i drifts og vedlikeholdsoppdrag etter behov. samt at natt og helgearbeid kan forekomme. Det kreves noe reisevirksomhet, eventuelt med overnatting.

Personlige egenskaper

 • god vurderingsevne
 • gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • nøyaktig og strukturert
 • inneha meget god sikkerhet og risikoforståelse

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du kjenner deg igjen i våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode forsikrings og pensjonsordninger
 • personalbillett med tog

Kontaktpersoner

Arild Dalen
E-postadresse: daar@banenor.no
Telefonnummer: 916 57 555

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon