Tilstandskontrollør elkraft

Stillingsbeskrivelse

Spordrift er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende, og består av tre regioner: Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet. I region Øst trenger vi nå en ny tilstandskontrollør.  Som tilstandskontrollør har du ansvar for det faglige innen ditt fag på strekningen. For å lykkes må du samarbeide på tvers av områder,roller og fag. 

Arbeidsoppgaver

 • Holde oversikt over anleggene og tilstanden på strekningen
 • Sørge for at generiske kontroller blir gjennomført og dokumentert
 • Følge opp uønskede hendelser og avvikInitiere utviklingstiltak innen eget fagområde
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR samt øvrige aktører i sektoren
 • Følge opp prosjekter på strekningen
 • Sørge for å ajourhold av FDV dokumentasjon
 • Nabokontakt
 • Må være villig til å inngå i avdelingens vaktordning

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som kontaktledningsmontør/ energimontør m. kontaktledningskompetanse
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt eller være villig til å gjennomføre denne utdannelsen
 • Godkjent leder el-sikkerhet (LFS)
 • God kjennskap til Bane Nors styringssystem og teknisk regelverk
 • God risikoforståelse innen togfremføring og HMS
 • God erfaring med bruk av IKT som arbeidserfaring, herunder BaneDataFørerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du har god vurderingsevne
 • Du har gode kommunikasjons - og samarbeidsevner
 • Du jobber nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheterEt godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger                                                                                                                                                                                                                     
 • Personalbillett på togreiser 

Kontaktpersoner

André Grøtli
Driftsleder
Telefonnummer: 48869513

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger