Til dette trenger vi en svært dyktig BIM-leder med på laget. Tar du utfordringen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

For å møte den fremtidige transportetterspørselen trengs et persontogtilbud med flere avganger, bedre pålitelighet, kortere reisetider og økt kapasitet for godstransport på bane. KVU for Oslo-navet konkluderte med at det er behov for en ny jernbanetunnel gjennom Oslo. I Nasjonal transportplan 2018-2029 er planlegging prioritert i første seksårsperiode, og investeringskostnaden anslått å ligge i overkant av 40 milliarder kroner.

Vi søker nå BIM-leder til planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Lysaker. Stillingen er nyopprettet. Dette er muligheten for deg som vil ha en sentral rolle i arbeidet med å bedre togtilbudet på Østlandet, i et av Norges største og mest utfordrende samferdselsprosjekt!

Arbeidssted er Oslo.
NB: vi vurderer søknader fortløpende, så ikke vent til søknadsfristen hvis du er interessert.

Arbeidsoppgaver

  • Ivareta at strategien for modellbasert prosjektering og planlegging i Bane NOR følges
  • Fagansvar for prosjektets rutiner for modellbasert planlegging og prosjektering
  • Ansvar for 3D/BIM i utarbeidelsen av modeller for planleggingen av prosjektet, samt koordinere grensesnitt, løsninger og bekrivelse mot øvrige kontrakter i prosjektet.
  • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp at leverandører jobber med 3D/BIM ihht prosjektets retningslinjer
  • Følge opp rådgivere i prosjekteringsfasen med tanke på 3D/BIM og prosjekteringsmetodikk, samt koordinere og kontrollere prosjekteringsarbeidet i utførelsesfasen.
  • Ansvar for at modellbaserte metoder og verktøy er en integrert del av prosjektledelsen i prosjektet
  • Ansvar for å følge opp prosjektets aktive bruk av 3D/BIM modeller internt og eksternt
  • Være prosjektets representant inn i faggrupper for 3D/BIM i Bane NOR og koordinering med andre offentlige byggherrer
  • Bistå prosjektsjefer og prosjektledere innenfor øvrige oppgaver på strekningene.
  • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisposisjonsmessige hensyn er nødvendig å gjennomføre.

Ønskede kvalifikasjoner

  • 5-10 år relevant erfaring fra rådgiver/entreprenør/byggherre.
  • Dokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingen.
  • Meget god erfaring med bruk av 3D/BIM i store og komplekse prosjekter.
  • Nettverk innen fagmiljø/offentlig forvaltning med relevans for stillingen.
  • Det er ønskelig med 5-10 års erfaring fra sentrale roller innen BIM/3D i samferdselsanlegg i tillegg til praktisk erfaring fra større/mindre samferdselsanlegg
  • Det er ønskelig med kunnskap om kjent programvare og prosjekteringsmetodikk som benyttes i bransjen
  • Det er ønskelig med kjennskap til Bane NORs styringssystem, enhetene i Bane NOR og samspillet mellom disse.

Personlige egenskaper

  • Du er ansvarsbevisst og engasjert med gode samarbeidsevner
  • Du er kreativ med god teknisk innsikt
  • Du må ha evne til å ta initiativ og få ting til å skje
  • Du må være selvstendig, fleksibel og positiv
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne

   Bane NOR sine verdier er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende, og vi søker deg som ønsker å bidra til at disse etterleves i organisasjonen.

Vi tilbyr

  • Muligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjekt
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
  • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
  • Gode pensjonsordninger
  • Personal billett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Kristin Lysebo
Fagansvarlig 3D / BIM InterCity
Telefonnummer: 906 75 455

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon