Til å utvikle damsikkerhetsområdet i Statkraft søker vi en engasjert og dyktig leder

VP – Head of Civil Works

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Du vil inngå i lederteamet i Statkrafts sentrale tekniske stab som har ansvaret for de tekniske disiplinene og O&M arbeidsprosesser for Statkraft Power Generation.

Hovedoppgaven er å utvikle fagområdet i en periode med store endringer i myndighetskrav og stor aktivitet på damrehabilitering. I dette inngår å:

 • Utvikle Statkrafts overordnede styring av arbeidet med vassdragstekniske disipliner
 • Jobbe aktivt på strategisk nivå med myndighetene for å sikre riktige rammevilkår for trygg og kostnadseffektiv forvaltning av vassdragsanlegg
 • Bistå med faglig støtte og rådgivning i en stor prosjektportefølje
 • Følge opp og øke verdien av FoU og bransjesamarbeid innen fagområdet
 • Videreutvikle et profesjonelt nettverk med våre norske og internasjonale operasjonelle enheter
 • Lede avdelingen og sikre profesjonell faglig støtte til våre operasjonelle enheter
 • Som leder skal du utvikle og lede et team med dyktige medarbeidere

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på Masternivå
 • Vi ser etter en leder med bygg- og vassdragsteknisk bakgrunn og erfaring med dam- og vassdragssikkerhetsarbeid
 • Solid og relevant erfaring innen kraft-, bygg- eller anleggsbransjen, fra kraftprodusent, konsulentvirksomhet eller myndighetsorgan

Personlig profil:

 • Du må være strategisk og forretningsmessig i ditt tankesett og i stand til å sette en strategisk agenda
 • Du må ha stor gjennomføringsevne og vise til gode resultater
 • Som leder må du være opptatt av å utvikle og motivere dine medarbeidere slik at dere sammen fortsetter å være Statkrafts spisskompetanse på fagområdet

Statkraft tilbyr:

 • Norges mest interessante vassdragstekniske lederstilling?
 • Faglig og personlig utvikling gjennom krevende oppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Som leder av et av våre kritiske fagområder vil du måtte sikkerhetsklareres før ansettelse.

For ytterligere informasjon eller spørsmål, ta kontakt med Visindi ved Magne Amundsen, tlf. 916 56 101 eller Frederic Moger, tlf. 415 48 884.

 

Kontaktpersoner

Frederic Moger
Telefonnummer: +47 415 48 884
Magne Amundsen
Telefonnummer: +47 916 56 101

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3500 ansatte i 17 land.