Testledere, tekniske testspesialister og testutviklere

Testsenter IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Bli med på å sette retning for digitaliseringsreisen vår!

Statens vegvesen IT søker testledere, tekniske testspesialister og testutviklere.

Testsenter IT er et sterkt fagmiljø i vekst. Vi har ansvar for beste praksis innenfor testområdet, herunder prosesser, verktøy og metoder. Statens vegvesen er på en omfattende digitaliseringsreise hvor du kan være med å sette videre retning.  Vi beveger oss mot kontinuerlige leveranser hvor smidig testtilnærming er sentralt. Vi leverer testledelse, teknisk testing og testutvikling til prosjekter produktområder og produktteam. Vår viktigste egenskap er at vi liker å lære og utvikle oss! Som medarbeider hos oss vil du jobbe i et spennende kompetansemiljø, der vi vektlegger aktiv kunnskapsdeling.

Vi tror at også du er glad i å lære! Du er en omgjengelig person, som trives like mye med å jobbe i team, som selvstendig. Du har erfaring fra test og/eller utvikling og vet at man ikke kan alt, men at man med nysgjerrighet, pågangsmot, og støttende kollegaer, kan bidra med så mangt.  Du har jobbet i smidige team, og skjønner hvorfor agile prinsipper er viktige for god produktutvikling med motiverte kollegaer.

Vi styrker nå seksjonen med flere nye medarbeidere innenfor testområdet, primært med kontorsted Bergen, Moss, Trondheim eller Drammen. Vi har sterke teknologimiljøer og nye kontorbygg på alle disse lokasjonene.

Arbeidsoppgaver:

 • Test i prosjekter, produktområder/-team
 • Bidra til å videreutvikle beste praksis innenfor testområdet for å møte nye måter å jobbe på
 • Være rådgiver og bindeledd mellom utviklere, produkteiere og forvaltere på testområdet
 • Være en pådriver for faglig kompetansebygging
 • Ta et faglig ansvar overfor innleide som bidrar inn i ulikt omfang på prosjekt og andre digitaliserings initiativ 

Kvalifikasjoner:

Høyere relevant utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig forståelse for de aktuelle fagområdene, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 • Minimum 3 års relevant innenfor testområdet som testleder, teknisk tester eller testutvikler
 • God teknisk forståelse
 • Erfaring med agile arbeidsformer gjennom smidige, tverrfunksjonelle team er en fordel
 • Erfaring med relevante testverktøy for testadministrasjon, ytelse, sikkerhet eller testautomatisering
 • ISTQB-sertifiseringer er en fordel
 • Arbeidsoppgavene krever svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Hvem er du?

Du er en relasjonsbygger og en sterk og god lagspiller som liker arbeid i tverrfaglige team. Vi tror du er nysgjerrig på muligheter teknologi gir for prosessforbedring, effektivisering og utvikling. Selvgående, drivende og initiativrik er vi sikker på at du er. Det samme med positiv, løsnings- og målorientert! Er du også analytisk og strukturert, god på kommunikasjon og glad i holde presentasjoner? Da må du ta kontakt med oss!

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø i nye, flotte kontorbygg sentralt i Drammen, Bergen, Trondheim og Moss. Kontorbyggene våre er universelt utformet, om du har en funksjonsnedsettelse eller trenger hjelpemidler i arbeidshverdagen, får du det fint hos oss!
 • god opplæring, onboardingsprogram og fadderordning
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
 • lønn basert på kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk

Andre opplysninger - mangfold - kontaktperson

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det.

Kontaktperson: Seksjonssjef Karianne Vabø Svarthol, tlf. +47 915 30 748.

Kontaktpersoner

Karianne Vabø Svarthol
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 915 30 748

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger