Testleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon IKT Infrastruktur har rådgivningsansvar og forvaltningsansvar for den administrative IKT-infrastrukturen. Vi er på jakt etter en testleder som sammen med endringsleder skal være den som påser at testing skjer i henhold til avtalte prosedyrer. Testleder har myndighet til å ta avgjørelser innen prioritering, testdekning, testprosess og ressursstyring. Testleder er eier av testprosessen.

Vi ser etter en drivende, endringsfokusert, samarbeidsorientert og faginteressert person.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av Bane NORs teststrategi og testpolicy
 • Ansvar for å dokumentere og vedlikeholde testprosessen
 • Påse at testprosessen følges med tilstrekkelig testdekning
 • Koordinere og følge opp tester som gjennomføres
 • Koordinere og følge opp installasjoner som skal utføres i utviklings-, test- og produksjonsmiljø
 • Tett samarbeid med endringsleder og driftsleverandør
 • Rapportere status på planlagte, pågående og gjennomførte tester

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå, Bachelor eller tilsvarende
 • Erfaring som testleder fra større organisasjon(er)
 • Gjennomført sertifiseringskurs i ITILs grunnleggende prinsipper for IKT-prosesser
 • Meget god kjennskap til testterminologi og metodikk
 • God teknisk forståelse for IKT-løsninger
 • Evne til å samarbeide godt med både tekniske ressurser og ulike beslutningstakere
 • Erfaring innen testing av ulike plattformer og teknologier
 • Sertifisert innen prosjektledelse, testledelse (ISEB/ISTQB) eller tilsvarende
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gjerne leder- og/eller prosjektledererfaring

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Analytisk evne og metodisk tilnærming til oppgave- og problemløsning
 • Selvgående og tydelig fagperson
 • God evne til å kvalitetssikre løsninger og prosesser
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Engasjert og løsningsorientert med høy gjennomføringsevne
 • Adferd og væremåte som stimulerer til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Janne Rolfsnes
Telefonnummer: 911 95 904

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon