Testleder IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT PMO og IT anskaffelser har ansvaret for å lede planleggings-, prioriterings-, og rapporteringsprosesser for prosjekter og ressursdisponering på konsernnivå.  

Enhetens ressurser bistår selv med ledelse av IT-prosjekter av ulike typer innen områder som administrasjon, infrastruktur og operasjonelle lufthavn aktiviteter. Dette kan være utvikling av nye tjenester for avinor.no, etablering av nye systemer og løsninger for prosesser som innsjekk, utvide Avinors datavarehus, etablere nye løsninger for lufthavndriften, implementere og videreutvikle Avinors ERP løsning samt oppgradere IT infrastruktur. Avinor tilstreber at testleder får delta i hele prosessen fra anskaffelse, dersom det er aktuelt, til implementering og overlevering til drift og forvaltning. Enheten samarbeider tett med de andre enhetene i IT og andre deler av konsernet. 

Som testleder vil du jobbe i nært samarbeid med IT prosjektledere, IT arkitekter, IT systemforvaltere, IT systemutvikling og IT Driftspersonell. Du vil definere og implementere hvilken rolle testing har i Avinor. Du ser ut ifra et test-perspektiv, og bidrar med dette og testing i de prosjekter/aktiviteter der du er involvert. 

Vi ser etter en positiv og interessert person som har gode rutiner og erfaring med testledelse. Du må kunne jobbe strukturert, være selvstendig og samtidig fungere godt i team. Du ønsker å tilegne deg kunnskap og kompetanse, samt benytte deg av denne der det til enhver tid er behov. 

Arbeidoppgaver: 

 • utvikle teststrategier og -planer for prosjekter 
 • testledelse 
 • bidra aktivt i testing 
 • definere, etablere, kvalitetssikre og forbedre testprosesser 
 • bidra aktivt til kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og prosessforbedring internt i organisasjonen 

Kvalifikasjoner: 

 • høyere utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Relevant kompetanse/bakgrunn kan veie opp for formell utdanning
 • ISTQB-sertifisering 
 • kunnskap om samspillet mellom teknologi og forretningsprosesser 
 • gjerne teknisk bakgrunn 
 • erfaring fra testledelse, gjerne testdrevet utvikling og smidig testing 
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk 

Personlige egenskaper: 

 • gode samarbeidsevner, kombinert med en proaktiv, analytisk og strukturert arbeidsform 
 • utpregede tverrfaglig samarbeids- og kommunikasjonsevner på alle nivåer i en organisasjon 
 • løsnings- og resultatorientert samt ha gode kommunikasjonsevner 
 • liker å jobbe i team, men også kunne jobbe selvstendig 
 • villig til å lære mer og til å dele din kunnskap med dine kolleger 
 • robust, evne til å takle høyt arbeidstempo 
 • evne til omstillingsevne og å ta initiativ 

Vi tilbyr: 

 • en interessant jobb i en meget sentral del av organisasjonen  
 • faglig utfordring og muligheter  
 • en arbeidsplass med en hyggelig og uformell tone 
 • stor grad av frihet til å styre egen arbeidsdag 
 • konkurransedyktige betingelser med attraktiv pensjonsavtale 
 • sentrale lokaler i umiddelbar nærhet til Oslo Sentralstasjon

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Forutsetning for tilsetting er at uttømmende politiattest kan fremlegges og godkjennes. 

Kontaktpersoner

Kjell Petter Almås
Leder IT PMO og IT anskaffelser

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger