Testautomatiseringsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. september, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Testsenter IT søker deg som ønsker å bidra til å videreutvikle testautomatisering som fagområde

Seksjonen har et sterkt fagmiljø innenfor testområdet, og eier og forvalter beste praksis innenfor test – herunder prosesser, verktøy og metoder. Vi leverer tjenester som testledelse, ytelsestest og testautomatiseringsbistand til prosjekter og team. Nå styrker vi seksjonen med nye medarbeidere med arbeidssted Bergen eller Drammen. På begge lokasjonene har vi sterke teknologimiljøer og supre medarbeidere. Både på Vestlandet og på Østlandet holder vi til i splitter nye og flotte kontorbygg, som er universelt utformet og lett tilgjengelig med offentlig transport.

Som testautomatiseringsansvarlig får du ansvar for å videreutvikle og forankre eksisterende retningslinjer, metodikk og verktøy. Du vil i tillegg bistå nye og eksisterende prosjekter og team med å ta i bruk testautomatisering. 

Hvem er du?

Kvalifikasjoner:  

IT-utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). 

  • erfaring med utvikling av automatiserte tester
  • meget god teknisk forståelse, gjerne utviklerbakgrunn
  • kunnskap og erfaring med relevante verktøy som benyttes for automatisert test og teknisk testing
  • kunnskap og erfaring med bruk av smidig og kontinuerlig utviklings- og testmetodikk
  • ISTQB sertifiseringer er en fordel

Arbeidsoppgavene krever at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Vi ser etter deg som, i likhet med oss, er opptatt av teknologi og glad i å lære! Du er en god teamarbeider som deler kunnskap, og som ønsker å utvikle deg selv og kollegene dine. Du kan forhåpentligvis krysse av for egenskapene strukturert, proaktiv og leveransesterk? Vi tror du har erfaring med å jobbe i smidige team, og skjønner hvorfor agile prinsipper er viktige for god produktutvikling med motiverte kolleger. Vi tror også at du er svært god til å kommunisere og glad i å holde presentasjoner.

Statens vegvesen IT - Utvikling IT

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser. Divisjonen har fem avdelinger: styring, utvikling, produkter og tjenester, infrastruktur og drift, og brukernær IT. Divisjonen har over 300 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen. 

Utviklingsavdelingen sikrer at Statens vegvesen lykkes i gjennomføringen av IT-prosjektene våre. Avdelingen har nøkkelkompetanse innen blant annet prosjektledelse, løsningsarkitektur, testledelse og brukerutforming. Vi jobber mye tverrfunksjonelt i produktteam og har godt etablerte eksterne og interne skyplattformer som vi lanserer tjenestene våre på.

Vi tilbyr

  • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
  • god opplæring, introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksibel arbeidstid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse
  • lønn avtales basert på din kompetanse og erfaring i samsvar med vår lønnspolitikk

Synes du dette høres spennende ut?

Ønsker du å vite mer om stillingen, er du velkommen til å kontakte seksjonssjef Karianne Vabø Svarthol for en hyggelig prat!

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Kontaktpersoner

Karianne Vabø Svarthol
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 915 30 748

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger