Teleingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingen skal yte jernbaneteknisk kompetanse innen Tele til alle enheter i Bane Nor Rådgivning/prosjektering/teknisk bistand innen fagområdet Tele

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp planlegging og prosjektering i Infrastrukturdivisjonen, og bidra til enhetlige løsninger innen fagområdet.
 • Være fagressurs i prosjekter (hovedplan-, detaljplan og byggeplan)
 • Gi jernbaneteknisk bistand til andre enheter i Bane NOR innen faget Tele
 • Sikre etterfølgelse og utvikling av Teknisk regelverk i Bane Nor
 • Ivaretagelse av dokumentasjon av anleggene ihht. interne retningslinjer i Bane NOR
 • Noe egenprosjektering

Ønskede kvalifikasjoner

 • Teknisk fagskole/bachelor/ eller master innen Tele
 • Fordel med fagbrev som Telekommunikasjonsmontør
 • Erfaring fra entreprenør, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaver 
 • Erfaring med prosjektering
 • God kunnskap om relevante standarder og forskrifter 
 • Fordel med kjennskap til Teknisk regelverk
 • Fordel med kunnskap innen bruk av DAK verktøy fortrinnsvis AutoCAD

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids og kommunikasjonsevner tillegges stor vekt 
 • Evne til å arbeide strukturert, målbevisst og resultatorientert 
 • Interesse og forståelse for teknologiske muligheter 
 • Gode analytiske evner 
 • Selvgående og initiativrik

Vi tilbyr

 • Du vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • I tillegg kan vi tilby gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i utvikling og et godt arbeidsmiljø.
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personal billett  med NSBs tog
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger 

Kontaktpersoner

Jan Kristiansen
Senioringeniør
Telefonnummer: 91656380
Roar Molstad
Sjefingeniør
E-postadresse: rm@banenor.no
Telefonnummer: 91656314

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon