Teleingeniør til prosjektering på Follobaneprosjektet 

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektporteføljer. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Follobaneprosjektet er et pilotprosjekt for norsk jernbaneutbygging. Bane NOR bygger Follobanen for å gi kortere reisetid og bedre togtilbud. Follobanen skal gå direkte fra Oslo S til kollektivknutepunktet nye Ski stasjon og får Nordens lengste jernbanetunnel. Sammen med Østfoldbanen skal Follobanen legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport. Follobanen blir innerste del av Intercity-utbyggingen sørøst for Oslo og er nå landets største samferdselsprosjekt.

Vi søker en prosjekterende ingeniør til teleteamet på Follobaneprosjektet. Stillingen inngår i eksisterende prosjekteringsteam som utfører prosjektering og oppfølging ved installasjon og bygging av tele delsystemer. Stillingen rapporterer til prosjektleder Tele på Follobaneprosjektet.

Arbeidsoppgaver

  • Prosjektering av Tele delsystemer iht. JBV tekniske regelverk og styringssystem:
   • Kabelanlegg (fiber og kobberkabler, herunder føringsveier).
   • Transmisjonssystemer.
   • Informasjonssystemer (IPA, monitorer, video, høyttaler, adgangskontroll).
   • Teletekniske rom. 
  • Utarbeide tegninger i AutoCAD og prosjekteringsunderlag for arbeidene
  • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet. 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant høyere utdanning, sivilingeniør/ingeniør eller relevant erfaring.
  • Kjennskap til prosjektering og anleggsgjennomføring/utførelse innen telekommunikasjon, er ønskelig.
  • Ønskelig med kjennskap til Bane NORs tekniske regelverk
  • Erfaring fra AutoCad-prosjektering er ønskelig.
  • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk.
  • Pågangsmot og entusiasme kan kompensere for manglende erfaring. Nyutdannete oppfordres til å søke. 
  • Bane NOR samarbeider med Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.       

Personlige egenskaper

  • Du har gode samarbeids
  • og kommunikasjonsegenskaper. Du er systematisk og har god gjennomføringsevne.
  • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Personalbillett med Vys tog
  • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Henning Andenæs
Leder signal og tele Utbyggingsdivisjonen teknikk og konsept
Telefonnummer: 922 38 508
Øystein Rian
Prosjektleder Tele, Follobaneprosjektet
Telefonnummer: 482 01 213

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger