Teknologiutvikler på Seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kripos har nasjonalt ansvar for å legge til rette for avlytting av telefoni- og datakommunikasjon for norsk politi. Vi har også ansvar for teknologiutviklingen av faget og samarbeider tett med sikkerhets- og politimyndigheter i inn- og utland. 

Seksjon for nasjonal kommunikasjonskontroll samarbeider med både tilbydere av IP- og teletjenester samt leverandører av flere spesialløsninger for avlytting og posisjonering. Vi har spesialistkompetanse innen blant annet IP-nettverk, telesystemer, informasjonssikkerhet, posisjonering, operativsystemer, IT-drift og programvareutvikling. Vi legger vekt på kompetanseheving. 

Seksjonen inngår i Avdeling for teknologi og operative tjenester, som i tillegg har ansvar for fagfeltene elektroniske spor, politiarbeid på internett, operativ kriminalanalyse og operative tjenester. Avdelingens hovedoppgaver er bevissikring, metodeutvikling, bistand til norsk politi og aktiv deltagelse i Kripos' etterforskning. Avdelingen har i underkant av 100 medarbeidere med politifaglig og teknologisk bakgrunn. 

For å øke vår satsing innen kommunikasjonskontroll og avlytting søker vi personer som lever og ånder for drift og teknologi, og som kan bidra i vårt spennende arbeid. 

Vi søker etter deg som ser muligheter i teknologien, og som vil jobbe sammen med politietterforskere og operativt personell. Du får anledning til å raskt omsette innhentete data til beslutningsstøtte og bevis i pågående straffesaker. Du har gjerne erfaring fra kombinert drift og utvikling. 

Du vil være del av et politi- og teknologimiljø med svært høy faglig kompetanse og ha en spennende hverdag hvor mye skjer! Ditt bidrag vil bli brukt til bekjempelse av alvorlig kriminalitet og til å bedre støtten til politiet i hele Norge for spesielle, skjulte teknologiske etterforskningsmetoder som Kripos forvalter. 

Kripos følger utviklingen i kriminalitetsbildet. Uavhengig av hvilken stilling du søker på, er fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering en forutsetning. 

Personlig egnethet og motivasjon for fagfeltet vil bli vektlagt. Det samme gjelder resultater fra universitet/høyskole dersom det er bestått. 

Innsendte søknader uten vitnemål vil ikke bli behandlet. 

Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres på nivå "Hemmelig".

Arbeidsoppgaver

 • dekode, analysere, tolke og berike innhentede data fra bl.a. avlytting av telefoni og IP-basert kommunikasjon
 • bygge fagmiljø innen scripting, programmering, drift, nettverk og ulike skjulte teknologiske etterforskningssystemer
 • delta i og sette rammer for utviklingsaktiviteter og prosjekter, både nye og eksisterende løsninger

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning med gode resultater fra universitet, høyskole eller fagskole (kan erstattes av lang, relevant erfaring)
 • god kompetanse innen nettverk og nettverksprotokoller, herunder IP, TCP/UDP, SSL/TLS
 • god kompetanse innen http og hvordan tjenester utnytter http-metodene (RESTful)
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk 

For overingeniør kreves kompetanse innen noen av følgende fagområder:

 • systemadministrasjon
 • nettverksadministrasjon
 • oppsett, scripting og drift av linux-miljø
 • Html/Xml/Json
 • nettverks- og protokollanalyser, eksempelvis med Wireshark
 • teknisk IKT-sikkerhet 

For senioringeniør kreves minimum fem års erfaring innen tre av følgende fagområder:

 • systemadministrasjon
 • nettverksadministrasjon
 • oppsett, scripting og drift av linux-miljø
 • Html/Xml/Json
 • nettverks- og protokollanalyser, eksempelvis med Wireshark
 • teknisk IKT-sikkerhet 

Ønskelige kvalifikasjoner for begge:

 • krypteringstjenester
 • "reverse engineering" av nettverksprotokoller
 • virtualiseringsteknologi
 • python-scripting
 • c/c++

Personlige egenskaper

 • god på samarbeid og kommunikasjon
 • positiv og engasjert, med et helhetlig fokus
 • selvstendig, kvalitetsbevisst, strukturert og resultatorientert
 • rask til å forstå og utforske nye problemstillinger
 • interessert i å videreutvikle egen og andres kompetanse

Vi tilbyr

 • faste stillinger som overingeniør (SKO 1087) / senioringeniør (SKO 1181). Overingeniør avlønnes i lønnsspennet kr. 459 100–600 200 (ltr. 53-68), avhengig av kvalifikasjoner. Senioringeniør avlønnes i lønnsspennet kr. 537 700–686 900 (ltr. 62-75), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte personer kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for gunstig boliglån
 • fleksible arbeidstidsordninger og overtidsbetaling
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • et utviklingsorientert og spennende arbeidsmiljø
 • en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling
 • sentral beliggenhet på Bryn med gode tog-, T-bane- og bussforbindelser

Kontaktpersoner

Øyvind H. Berge
Sjefingeniør
Telefonnummer: +47 23 20 82 62

Hvem er Kripos?

Kripos er politiets nasjonale kompetansesenter i kampen mot organisert og annen alvorlig kriminalitet. Vi yter bistand til politidistriktene og har spisskompetanse blant annet innen taktisk etterforskning, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilte etterforskningsmetoder, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessuten behandlingsansvarlig for politiets sentrale registre og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligger også ved Kripos.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile befolkningen. Det er derfor et mål å ha en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Det er en forutsetning at den som tilsettes, har plettfri vandel. Uttømmende politiattest kan bli innhentet.

Etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste med søkerens navn og alder samt stillings-/yrkestittel og bosteds-/arbeidskommune. Søkeren kan anmode om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke tas til følge, kan opplysninger om søkeren likevel bli offentliggjort. Søkeren vil i så fall bli varslet.