Teknologisjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Digitalisering og teknologi for fremtidsrettede løsninger

Vi skal arbeide for at Bane NOR etableres som en fremtidsrettet samfunnsaktør med gode, moderne teknologiske og digitale løsninger.

Gjennom vårt bidrag for å innfri Bane NORs samfunnsoppdrag er vår divisjons strategiske kjerne viktig. Den gir oss et felles bilde av hvor vi skal og hva vi skal være for hvem, og er et verktøy for en målrettet innsats for å sikre at vi innfrir våre eiere og interessenters forventninger og krav.

Digitalisering og teknologi muliggjør innføring og bruk av kundevennlige og fremtidsrettede løsninger for de reisende, operatører og ansatte i Bane NOR.

 

Divisjonens viktigste ansvarsområder er:

 • Utvikling og leveranser knyttet til digitalisering og teknologi.
 • Tjenester knyttet til signal og tele til divisjonene Utbygging og Infrastruktur.
 • Planlegging og gjennomføring av ERTMS-prosjektet.
 • Utvikling og drift av IKT.
 • Forvaltning og videreutvikling av teknisk regelverk.
 • Faglig støtte til baneområdene, inkl. system for tilstandsovervåkning.

 

Rolle og ansvar:

Teknologisjef har overordnet ansvar for å utarbeide, forankre og implementere strategier for området samt gi retningsgivende føringer for nye og eksisterende teknologivalg. Ansvaret omfatter standardisering for å gi optimale løsninger både funksjonelt og kostnadsmessig. Stillingen rapporterer til konserndirektør Digitalisering og teknologi og inngår i ledergruppen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og personalmessig ledelse av en teknologistab på rundt 12 medarbeidere
 • Utarbeide, forankre og implementere nødvendige strategier innen relevante fagområder.
 • Sette standarder innenfor de relevante fagområder.
 • Utarbeide en digital strategi for Bane NOR, og sørge for nødvendig forankring i foretaket.
 • Sørge for standardisering og modernisering.
 • Påse at Bane NOR følger relevante standarder for å ta frem sikre løsninger.
 • Legge premisser for leverandører og rådgivere, herunder også krav til RAMS-arbeid.
 • Være en pådriver for kompetansebygging.
 • Sørge for at teknologistaben spiller en rådgivende rolle i Bane NOR.
 • Delta i internasjonalt arbeid og relevante fora.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere, relevant utdanning innen tekniske fag – fortrinnsvis på masternivå
 • Ønskelig med erfaring fra relevante fagområder
 • Solid ledererfaring fra et teknologisk høykompetansemiljø
 • Erfaring fra et komplekst, større miljø er en fordel
 • Forstå hvordan moderne digitaliseringsteknologi kan brukes innovativt i produksjonssammenheng og eiendomsutvikling
 • Interesse for tekniske disipliner

 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som er:
 • Fremoverlent
 • Nysgjerrig
 • Visjonær

   

  Vi ønsker en person som kan utfordre oss på det faglige og som har mye energi og godt humør.

 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSB tog

Kontaktpersoner

Kaja Eikeland
Telefonnummer: (47) 46863913
Per Gauslaa
Telefonnummer: (+47) 97775649
Sverre Kjenne
Telefonnummer: (+47) 92216005

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon