Teknologiansvarlig - Trikken

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien Trikken jobber daglig for å gjøre Oslo til en bærekraftig, ren og fremkommelig by ved å transportere folk effektivt dit de skal. Få andre tjenester har like mye å si for innbyggernes hverdagsliv. Deler du vårt engasjement for å skape en bedre, grønnere og mer levende by? Sporveiens har en visjon om bærekraftig mobilitet for alle. Hos oss kan du være trygg på at din innsats bidrar til nettopp dette. 

I disse dager er 87 splitter nye trikker under innfasing. Med de nye trikkene kommer også mengder av ny data som skal brukes til å skape et enda bedre kollektivtilbud. De nye trikkene kan i motsetning til de gamle trikkene beskrives som "PC på hjul". Vil du være med å utvikle den digitale fremtidsreisen? Da håper vi du leser videre.

Vi tror at du i hovedsak er en selvdreven og initiativrik person, med god helhetsforståelse av teknologi med fokus på kundebehov. Du er strukturert og har gjennomføringskraft. Du er flink til å kommunisere og få med deg folk på tvers av ulike avdelinger. Du vil jobbe bredt i bedriften, og ser derfor verdien av å aktivt opptre samhandlende.

I Trikken vil du være sentral i arbeidet med å etablere teknologikapabiliteter og spille en sentral rolle i den videre utviklingen av Trikkeproduktet fra et teknologisk perspektiv. Du vil forvalte struktur og strategi for digitalisering i Trikken, og representere teknologidelen av utviklingsporteføljen. I tillegg til å være ansvarlig for å motta og vurdere eksterne krav og behov fra kunder og leverandører, vil du samarbeide tett med strategi-, analyse-, og linjeressurser internt og være hands-on i fasilitering og vurdering av nye teknologiske utviklingstiltak i Trikken. Du vil utforme gode beslutningsunderlag og holde i utviklingstiltakene fram til idriftsetting.

Hos oss i Sporveien Trikken kan vi love at dine bidrag vil vies oppmerksomhet, og at du vil ha en reell påvirkningsmulighet. Du vil møte en blanding av både yngre og mer erfarne kolleger, noe som gir det beste av begge verdener for både karriereutvikling og tilhørighet i et inkluderende, morsomt og hyggelig sted å jobbe.

Du vil i første omgang rapportere til programsjef for Trikken, som til daglig er ansvarlig for anskaffelse og implementering av de nye trikkene. Med de nye trikkene vil teknologi bli en større del av Trikken, noe som innebærer at det vil være tilpasninger i organisasjonen etter hvert som teknologiområdet konkretiseres og videreutvikles.

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere teknologikapabiliteter i Trikken, inkludert strategiske, økonomiske og organisatoriske vurderinger
 • Sentral rolle i videreutvikling av Trikkeproduktet fra teknologisk perspektiv
 • Forvalte struktur og strategi for digitalisering i Trikken i lys av TaaS (transport-as-a-service), og representere teknologidelen av utviklingsporteføljen i trikken
  • Støtte Trikken og Sporveiens interesser ved mottak av nye TaaS-krav fra Ruter, eller andre større oppgradering fra leverandører
  • Støtte og vurdere muligheter og utfordringer knyttet til teknologi identifisert i samarbeid med linjen
 • Fasilitere utviklingsprosesser i tett samarbeid med linjefunksjoner både i Trikken og konsern
 • Ivareta bestiller-rollen i utviklingsprosesser og prosjekt. Utforme kravspesifikasjon i tett samarbeid med linjen, etablere overordnet design, utforme business case (analyse) og fremme beslutningsgrunnlag
 • Gjennomføre, fasilitere og bistå i leverandørstyring av IT-leverandører til Trikken på, både internt og eksternt gjennom SLA/OLA-regime
 • Bistå ansvarlig/eier av ulike teknologiinitiativer frem til idriftsetting f.eks. anskaffelse av systemer, eller Trikkens interesser ved oppdatering av eksisterende systemer og teknologi
 • En av beslutningstakerne ved vurderinger om tjenesteutvikling og kvalitetsprosesser for Trikken, herunder TaaS-krav og større IT-oppgraderinger
 • Støtte systemeiere og systemansvarlige i teknologispørsmål og oppgavegjennomføring
 • Tett koordinering med tjenesteansvarlig TaaSi Trikken og andre teknologiinteressenter i Sporveien og hos samarbeidspartnere
 • Ha tett samarbeid med etablerte sikkerhetsmiljøer internt i Sporveien både innen IT og OT

Ønsket kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen teknologi, helst på masternivå, fra høgskole/universitet. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglede formalkompetanse
 • Minimum 7 års relevant arbeidserfaring
 • Kunde- og leveransefokusert
 • God forretningsforståelse
 • Erfaring fra forretnings- og teknologiutvikling 
 • Erfaring med ITIL-rammeverket og smidige utviklingsprosesser (ITIL)
 • Funksjonell teknologisk innsikt (løsningsarkitektur og integrasjoner)
 • Erfaring fra prosjektledelse og endringsledelse
 • Erfaring med kravstillingsprosesser innen IT-utvikling
 • Erfaring med interessenthåndtering og leverandørstyring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Annen ønsket erfaring:

 • Erfaring fra konsulentvirksomhet internt eller eksternt er en fordel
 • Kjennskap til TaaS (Transport as a service)
 • Fordel med kjennskap til cybersikkerhet (operasjonell sikkerhet og informasjonssikkerhet)

Personlige egenskaper/ferdigheter:

 • Engasjert, pålitelig og samhandlende
 • Selvgående og initiativrik, med god helhetsforståelse av teknologi og fokus på kundebehov
 • Flink til å kommunisere teknologi på en måte alle forstår
 • Effektiv og strukturert
 • Selvstendig, utadvendt, trygg og tillitsskapende
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie, mulighet for å få fribillett inntil sone 2 på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Bjørn Bjune -. tlf.: +47 952 91 476 / bjorn.bjune@sporveien.com

Kontaktpersoner

Bjørn Bjune
Programsjef Trikkeprogrammet
Telefonnummer: +47 952 91 476
Bjørn Schulstock
Senior rekrutteringsrådgiver

Hvem er Sporveien?

Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedvekt i Oslo og Viken. Selskapet eier og forvalter også eiendom og infrastruktur for trikk og T-bane. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser og fraktet 155 millioner passasjerer i 2020. Konsernet har 3700 ansatte og en omsetning på 4,7 milliarder kroner.

Konsernsenteret har ansvaret for de strategiske og overordnede føringene for alle resultatenhetene og selskapene i konsernet. Senteret består av hovedområdene Økonomi og finans, HR, Kvalitet og HMS, Kommunikasjon og samfunnskontakt, Markedstjenester, Dokumentsenter, Strategi og konsernutvikling, Digitalisering og innovasjon, IT, Konsernjuridisk og compliance, Informasjonssikkerhet og Eiendom.

Det er 166 ansatte i konsernsenteret.