Teknisk utdanning på masternivå og interessert i sikkerhet ved elektrisk utstyr?

Produktsikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • markedstilsyn med elektrisk utstyr
 • utvikle regelverk og standarder nasjonalt og internasjonalt
 • veiledning knyttet til regelverk
 • samarbeid med andre myndigheter nasjonalt og internasjonalt

 

Kvalifikasjoner

 • Det er krav om:
  • utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innenfor elektronikk, elektro, fysikk eller tilsvarende. Søkere med utdanning på bachelornivå og relevant praksis kan også bli vurdert.
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • interesse for aktiv bruk av fremtidsrettede IKT-systemer og utviklingstrekk i bransjen
  • erfaring med og kunnskap om produktsikkerhet
  • kunnskap og erfaring med utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige områder og elektrisk utstyrs elektromagnetiske kompatibilitet
  • erfaring fra tilsynsarbeid eller tilsvarende
  • interesse for og erfaring fra regelverk og produktstandarder
  • erfaring fra offentlig forvaltning

 

Personlige egenskaper

 • selvstendig og med gode samarbeidsevner
 • analytisk og med evne til å se risiko opp mot ny teknologi, utviklingstrekk og samfunnseffekter
 • ansvarsbevisst, engasjert og initiativrik
 • systematisk og resultatorientert
 • evne til å bidra aktivt innen bransje- og myndighetssamarbeid nasjonalt og internasjonalt

 

Vi tilbyr

 • utfordrende og varierte oppgaver i et kompetent og utviklende fagmiljø
 • bred kontaktflate, nasjonalt og internasjonalt
 • godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • fast stilling som senioringeniør/sjefingeniør (1088/1181). Årslønn fra kr. 558.500,- til 686.900,- (ltr.64-75) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes.
 • fleksibel arbeidstid, sommertidsordning og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger

 

Generelle opplysninger

DSB vektlegger å sikre mangfold med hensyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i sin rekruttering.

I henhold til Offentlighetsloven § 25 kan søkerlister bli offentliggjort.

 

Om avdelingen og stillingen

Produktsikkerhetsseksjonen er en del av avdeling for forebygging og sikkerhet. Seksjonen har som formål å bidra til å forebygge ulykker og branner med årsak i produkter og forbrukertjenester bl.a. gjennom å forhindre salg eller tilbud av produkter og forbrukertjenester som kan utgjøre fare for liv, helse og materielle verdier. Produkter som omsettes i Norge skal være trygge og i samsvar med gjeldende krav.

Denne stillingen vil ha hovedarbeidsfeltet innenfor sikkerhet av elektrisk utstyr og elektrisk utstyrs elektromagnetiske kompatibilitet. Du vil samarbeide med andre myndigheter nasjonalt og internasjonalt, det lokale eltilsyn, bransjeorganisasjoner og ha kontakt med publikum. Stillingen omfatter for øvrig arbeidsoppgaver i hele seksjonens arbeidsområde.

Vi ser etter deg som har interesse for produktsikkerhet, forvaltning, standardisering, videreutvikling og synliggjøring av seksjonens myndighetsområde.

Kontaktpersoner

Anne Rygh Pedersen
Avdelingsdirektør

Hvem er DSB - Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg.