Teknisk tegner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk avdeling er Bane NORs tekniske kompetanseenhet. Viktigste ansvar er å utvikle jernbanens infrastruktur ved å legge premisser for planlegging, bygging og vedlikehold av infrastrukturen.

Seksjon Teknisk dokumentasjon har ansvar for håndtering av FDV- dokumentasjon på vegne av Infrastruktureier. Teknisk tegning er en av fem enheter i seksjonen som i dag består av leder og syv tekniske tegnere.

Enheten skal bidra til å sikre effektiv gjennomføring av nødvendige tekniske tegningsoppgaver relatert til jernbanefaglig teknisk dokumentasjon.

Stasjoneringssted er for tiden Drammen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre tekniske tegneoppgaver
 • Bidra til videreutvikling av teknisk tegneverktøy for å oppnå kvalitets- og effektivitetsøkning
 • Bruk av ProArc for dokumentkontroll av tekniske tegninger knyttet til jernbanefaglige anlegg
 • Utføre løpende oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet eller som av ressursdisponeringshensyn er nødvendig å gjennomføre
 • Rapportering til leder

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning innen teknisk tegning. Lang relevant erfaring innen teknisk tegning kan kompensere for manglendeutdanning
 • Solid kompetanse i bruk av AutoCAD
 • Erfaring med og solid brukerkunnskap i MS Office
 • Erfaring i bruk av ProArc eller annet dokumentstyringsverktøy
 • Kjennskap til NovaPoint og tegninger med x-ref og kart
 • Kjennskap til jernbanetekniske installasjoner er ønskelig
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Vi søker en effektiv, selvstendig og strukturert medarbeider som har gode samarbeidsevner.
 • Du må være ryddig og nøyaktig, og ha faglig integritet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • Du vil bli en del av et meget godt arbeidsmiljø preget av faglig engasjerte medarbeidere som utfører samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

Videre tilbyr vi:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode personlige utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett med NSBs tog
 • Gode pensjons. og forsikringsordninger
 • Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Kontaktpersoner

Janne Bye Rolfstad
Telefonnummer: (+47) 91656156

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon