Teknisk systemansvarlig/skyarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner - fagsystemer, fagdata, leveransestyring, brukerstøtte og utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet forøvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av saksbehandlingsprosessene. Akkurat nå jobber vi med robotics, chatbots og automatisering av blant annet vedtak (artikkel i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/i/3jgrLe/Dataprogram-hos-UDI-gir-familier-opphold-i-Norge). Vi vil at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Vi søker etter en dyktig teknisk person som har god kunnskap om og erfaring med etablering av IT-tjenester i et hybrid økosystem. Du vil blant annet få ansvar for å operasjonalisere og forbedre UDIs skystrategi i tett samarbeid med andre ressurser i UDI. Du må ha evne til å utforme, formidle, evaluere og etablere relevante løsningskonsepter, og bidra til at UDI gjør riktige strategiske valg ift en skybasert hverdag.

Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi forventer at personen bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende ny teknologi og løsninger til å jobbe smartere og mer kostnadseffektivt.

Som teknisk systemansvarlig/skyarkitekt, vil du få en sentral rolle i digitaliseringen av UDI og være en viktig driver i moderniseringsarbeidet. Personen vil være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidens informasjonssystemer skal etableres.

Stillingens oppgaver

 • Være en pådriver i kontinuerlig forbedringsarbeid, deriblant foreslå effektiviseringstiltak, utrede og gjennomføre disse
 • Være kontaktpunkt, koordinator og kravstiller ovenfor drifts- og systemleverandører
 • Følge opp, prioritere og iverksette endringer
 • Utarbeide målbilder og veikart for systemporteføljen i samarbeid med arkitekter og leverandører
 • Ivareta sikkerhet og integritet i en skybasert virkelighet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • Dokumentert erfaring med skybasert utvikling og forvaltning
 • Evnen til å koordinere og gjennomføre IT-relaterte endringer på en effektiv og målrettet måte
 • Erfaring fra IT-systemforvaltning og/eller -utvikling i organisasjoner med kompleks systemportefølje
 • God forståelse av kundens behov og utarbeide tekniske krav
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid, gjerne prosessautomatisering
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Like å drive igjennom endringer
 • Snakke like godt med IT avdelingen som med fagsiden (kunden)
 • Nysgjerrig på nye trender og kunne formidle dette
 • Være løsningsorientert og selvdreven.
 • Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene
 • Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

En unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur for dataforvaltning og analyse på utlendingsfeltet

En spennende og utfordrende stilling i en kompleks offentlig virksomhet som er inne i en krevende utvikling på IT-området

Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 450 000 - 800 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi tilbyr også:

 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Betalt overtid
 • Fem uker ferie og fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet
 • Flott kantine og hyggelig kaffebar

Generell informasjon 

Vi oppfordrer både nyutdannede og seniorressurser til å søke.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Lars Bendik Johansen
Fungerende IT-direktør

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no