Teknisk systemansvarlig skyportefølje (Cloud Manager)

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være en sentral ressurs i utvikling og forvaltning av fremtidens IT-løsninger? Synes du det er viktigat staten leverer brukervennlige og effektive tjenester? Ønsker du å bidra tilat brukere møter en enhetlig offentlig forvaltning og kunne tenke deg å være endel av et arbeidsmiljø som har som mål å levere resultater sammen, så lesvidere! Vi har kommet godt i gang, men er ikke i mål, og søker derfor etterengasjerte medarbeidere som ønsker å være med på denne reisen.

UDIs IT-avdeling:

Du vil bli del av en avdeling med i underkant av 70 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utviklenasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. UDIbehandler over 400.000 søknader i året gjennom våre selvbetjenings- ogsaksbehandlingssystemer.

Gjennom UDI sitt moderniseringsprogram er vi på vei til å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der målet er åautomatisere en større grad av oppgavene ved hjelp av prosessmotor, regelmotorog maskinlæring.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. Vi jobber for atutlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i detoffentlige. 

Drifts-, vedlikehold- og utviklingsoppgaver er satt ut til eksterne leverandører, men styres avavdelingens medarbeidere. 

Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet.   

 

Stillingen som Cloud Manager

Vi søker etter en dyktig og målrettet prosessdriver medambisjoner som har god kunnskap om og gjerne erfaring med utvikling av skybasertetjenester. Du vil blant annet få ansvar for å styre utviklingen ogoperasjonalisere skytjenester i tett samarbeid med leverandører og interneressurser.

UDI ønsker å være et fyrtårn i digitaliseringen i staten. Som Cloud Manager vil du få en sentral rolle i å ta i bruk de muligheter somligger i skyen, og være en viktig ressurs i UDI sitt moderniseringsarbeid. Dufår være med på å påvirke hvordan og hvor fremtidens informasjonssystemer skaletableres. Stikkord er API Management, mikrotjenester, kunstig intelligens,maskinlæring, kontainerteknologi, Azure, AWS, Google Cloud, O365 og D365.

Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi ønsker en person som bidrar med gode innspill og idéer til hvordanUDI kan anvende ny teknologi og muligheter.

Hvis du har lyst til å være en sentral driver i dette arbeidet er dette stillingen for deg!

Stillingen er plassert i seksjon for Fagsystemer.  

Ansvarsområde/Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å stille krav, godkjenne og kvalitetssikre utviklingsoppdrag
 • Følge opp, prioritere og iverksette nødvendige endringer isamarbeid med kunder og leverandører
 • Forvaltningsansvar for skybaserte tjenester
 • Styre utviklingsressurser og ved behov kvalitetssikre arbeid somer utført
 • Påse at utvikling er gjennomført etter best practice
 • Vedlikeholde levetidsanalyser for eget ansvarsområde
 •  Utarbeide veikart for skyporteføljen i samarbeid med arkitekter ogleverandører
 • Budsjett- og regnskapsansvar for egen portefølje
 • Ha oversikt over skyarkitektur, IT-prosesser, integrasjoner ogavhengigheter innenfor eget ansvarsområde

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har

 • høyereutdanning innen informasjonsteknologi, men relevant erfaring kan kompensere fordette kravet.?
 • erfaring med oppsett og drift av skybaserte tjenester, gjerne iAzure
 • kjennskaptil komplekse tjeneste- og dataintegrasjoner
 • erfaring med å styre andre ressurser, gjerne erfaring fra å lede ScrumTeam (sprinter) ol
 • interesse for scrum, DevOPS,agil utvikling, kontinuerlige leveranser, testdrevet utvikling
 • godskriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk?? 

Det er også en fordel at du har

 • erfaringfra IT-utvikling i organisasjoner med kompleks systemportefølje? 
 • noe erfaring med konfigurasjonsstyring avDynamics 365 og/eller Office 365
 • erfaringmed å med å utarbeide tekniske krav? 
 • erfaringmed digitaliseringsarbeid og prosessautomatisering?? 

Personlige egenskaper

Vi er avhengig av god samhandling og søker en person som trives å jobbe tett med andre og er flink til å motivere.Vi ser derfor etter deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • liker å drive igjennom endringer og oppnå resultater
 • er kunnskapssøkende og ønsker å holde deg faglig oppdatert
 • er nysgjerrig på nye trender og trives med å formidle nye muligheter til andre
 • er løsningsorientert og selvdreven
 • liker å dele tanker og ideer, og trives med å samarbeide med andre for å finne de beste løsningene
 • har evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon
 • Stillingen lønnes som seniorrådgiver fra kr 550 000 -  750 000 avhengig av erfaringog kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån iStatens Pensjonskasse
 • 1 time trening i arbeidstiden i uka
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Overtidsbetalt
 • Fem uker ferie, sommertid, fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet

UDI skal etter planen flytte til flotte, nye lokaler ved Valle (https://valleforalle.no/valleview/)  våren 2021. 

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak
dersom de blir innkalt til intervju.  

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss,uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vitilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet. 

Kontaktpersoner

Morten Møllersen
seksjonssjef
Telefonnummer: 918 95 718
Robert Rødsten
seksjonssjef
Telefonnummer: +47 951 96 069

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no