Teknisk Støtte Signal

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver

 • faglig rådgiving
 • utarbeide kort- og langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner
 • bestilling og oppfølging av prosjektering  i signalanlegg
 • bistå i arbeidet med utarbeidelse og valg av tekniske løsninger
 • utføre kvalitetssikring og analysearbeid
 • ajourhold av teknisk dokumentasjon
 • utarbeide rapporter og teknisk saksbehandling
 • drive forbedringsarbeid Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, gjerne innen elektro
 • dokumentert erfaring innen signalfaget kan erstatte for manglende formell kompetanse
 • kunnskap om jernbanens signalanlegg, og generell jernbaneteknisk kunnskap er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne       

Personlige egenskaper

 • du skal være en faglig støttespiller for linjelederne og vi søker deg som arbeider selvstendig og som gjerne tar initiativ
 • du har evne til å tenke helhetlig også på tvers av fag og områder
 • du liker samspill med andre og tar aktivt kontakt for å bidra til gode løsninger Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og til våre verdier, åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, som består av et høyt faglig kompetansenivå, og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetansebyggende muligheter for våre ansette. I tillegg kan vi tilby:

 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • pensjon og gruppe livsforsikring.
 • personalbillett med Vy sine tog

Kontaktpersoner

Olav Andreas Pettersen
Telefonnummer: 91671144

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger