Teknisk støtte elkraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Område Sør-Vest har vi ledig stilling med ansvar for å gi faglig støtte og veiledning i faget Elkraft. Arbeidet omfatter høy- og lavspenningsanlegg, blant annet kontaktledningsanlegg, jording, sporvekselvarme og lysanlegg.Vi ønsker en engasjert kollega til faglig utfordrende, spennende og svært varierte oppgaver innen et bredt fagfelt. Stillingen rapporterer til avdelingsleder og har stasjoneringssted i Bergen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig rådgiving
 • Utarbeide kort- og langsiktige drifts- og vedlikeholdsplaner
 • Sørge for prosjektering i høy- og lavspenningsanlegg
 • Bistå i arbeidet med utarbeidelse og valg av tekniske løsninger
 • Utføre kvalitetssikring og analysearbeid
 • Rapporter og teknisk saksbehandling 
 • Drive forbedringsarbeid

   

  Noe reisevirksomhet må påregnes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning som ingeniør eller sivilingeniør, gjerne innen elektro
 • Dokumentert erfaring innen elektrofaget kan erstatte for manglende formell kompetanse
 • Kunnskap om jernbanetekniske anlegg og generell jernbaneteknisk kunnskap er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er sulten på å tilegne deg spisskompetanse innen ditt fagfelt. Du arbeider raskt og selvstendig og tar gjerne initiativ. Du liker samspill med andre og tar aktivt kontakt for å bidra til gode løsninger. Du har evne til å tenke helhetlig, også på tvers av fag og områder, og til å være en faglig støttespiller for linjelederne.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og til våre verdier, åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, som består av et høyt faglig kompetansenivå,  og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver. Faglig utvikling er viktig for oss, og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte. I tillegg kan vi tilby:
  • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kollegaer
  • pensjon og gruppelivsforsikring 
  • personalbillett med Vy sine tog

   

   

Kontaktpersoner

Tony Dæmring
Telefonnummer: Tlf. 916 66 111
Tor Olav Eriksen
Telefonnummer: Tlf. 916 56 157

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger